Faktablad och fondbestämmelser

Årsberättelse

Informationsbroschyr och fondbestämmelser


Aktiefond Asien Stilla havet


Aktiefond Europa


Aktiefond Global


Aktiefond Mix


Aktiefond Nordamerika


Aktiefond Småbolag


Aktiefond Sverige


Aktiefond Världen


Balansfond


Räntefond Kort


Räntefond Lång


Räntefond Mix