Faktablad, fondbestämmelser och hållbarhetsinformation

Årsberättelse 2020

Informationsbroschyr och fondbestämmelser

Fördjupad hållbarhetsinformation

Rapport om negativa hållbarhetskonsekvenser


AMF Aktiefond Asien Stilla havet


AMF Aktiefond Europa


AMF Aktiefond Global


AMF Aktiefond Nordamerika


AMF Aktiefond Småbolag


AMF Aktiefond Sverige


AMF Aktiefond Tillväxtmarknader


AMF Aktiefond Världen


AMF Balansfond


AMF Företagsobligationsfond


AMF Räntefond Kort


AMF Räntefond Lång


AMF Räntefond Mix


AMF Aktiefond Mix

Obs!
Den 10 juni 2019 slogs AMF Aktiefond Mix ihop med AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Aktiefond Mix inte längre finnas kvar. Läs mer

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.