Informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och hållbarhetsinformation

Informationsbroschyr och fondbestämmelser

Informationsbroschyr och fondbestämmelser AMF Strategifond Global

Årsberättelse 2022

Halvårsredogörelse 2022


Hållbarhetsklassificering

Mörkgrön Mörkgrön - Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål. 

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål.

Artikel 6 Artikel 6 - Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Ej tillämpbar Klassificering ej tillämpbar - För mer information se fondens informationsbroschyr


AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Europa

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Global

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Nordamerika

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Småbolag

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Sverige

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Världen

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Balansfond

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Företagsobligationsfond

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Räntefond Kort

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Räntefond Lång

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Räntefond Mix

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.