Faktablad, fondbestämmelser och hållbarhetsinformation

Halvårsredogörelse 2021

Informationsbroschyr och fondbestämmelser

Fördjupad hållbarhetsinformation

Rapport om negativa hållbarhetskonsekvenser


Hållbarhetsklassificering

Mörkgrön Mörkgrön - Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål. 

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål.

Artikel 6 Artikel 6 - Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Ej tillämpbar Klassificering ej tillämpbar - För mer information se fondens informationsbroschyr


AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Europa

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Global

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Nordamerika

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Småbolag

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Sverige

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Aktiefond Världen

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Balansfond

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Företagsobligationsfond

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8


AMF Räntefond Kort

Artikel 6 Artikel 6


AMF Räntefond Lång

Artikel 6 Artikel 6


AMF Räntefond Mix

Artikel 6 Artikel 6


AMF Aktiefond Mix

Obs!
Den 10 juni 2019 slogs AMF Aktiefond Mix ihop med AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Aktiefond Mix inte längre finnas kvar. Läs mer

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.