Hållbart ägande

Vi är en av Stockholmsbörsens största ägare och har därför både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar omställning.

Våra fokusområden

Mer om vårt ägande

Vi gör långsiktighet lättare

När vi går in i bolag gör vi det för att skapa långsiktig avkastning. Vår strategi gör det lättare för bolagen att investera i sånt som kommer löna sig på sikt – till exempel nya hållbarhetslösningar. Ett exempel på bolag vi investerat i långsiktigt är Epiroc, som finns i 150 länder och är branschledande inom elektrifiering. Hör vd Helena Hedblom berätta om värdet av långsiktiga investeringar.

Långsiktiga investeringar är en förutsättning för att ett bolag som Epiroc ska kunna ligga i framkant