Hållbart ägande

Vår roll som ägare och vilka bolag vi väljer att investera i, hur vi påverkar bolagen vi äger och hur vi som företag agerar speglar i hög grad vår syn på hållbarhet.

AMFs roll som ägare

Som en av de största ägarna på Stockholmsbörsen har vi ett ansvar och också en betydande möjlighet att bidra till en hållbar omställning. I ägararbetet präglas vår syn på hållbarhet av det övergripande uppdraget att leverera bra pensioner till våra sparare, och att vara en ansvarsfull ägare.

Vilka bolag vi väljer att investera i och hur vi påverkar bolag vi äger bygger i grunden på vårt mål om långsiktigt värdeskapande. I det perspektivet passar bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete bra in, likaså bolag som är beredda att ställa om, och självklart även bolag som erbjuder lösningar på de utmaningar som våra samhällen står inför. De hållbarhetsområden vi fokuserar särskilt på är klimat, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt mångfald och jämställdhet.