Hållbarhet och pensionssparande

Pension och hållbarhet hänger ihop. Som stor förvaltare av tjänstepensioner har vi möjlighet att göra skillnad i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ditt val av tjänstepensionsbolag kan göra stor skillnad.  

En kvinna leder sin cykel på en grusväg.

Som privatperson kan du påverka klimatomställningen genom att göra hållbara val i din vardag. Du kanske väljer klimatsmart el eller äter mindre av vissa livsmedel med stor klimatpåverkan. Även pensionen har betydelse för omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Genom att välja ett pensionsbolag som arbetar för att påverka klimatomställningen kan du göra skillnad i en positiv riktning, utan att du själv kanske tänker på det.  

För ett mer hållbart samhälle  

Vi tar klimatfrågan på stort allvar och gör vad vi kan för att minska klimatavtrycket. AMF strävar alltid efter att göra investeringar i de företag och branscher som jobbar medvetet med klimatet och som är beredda att ställa om för att bli mer hållbara. Vi tror att sådana företag är bra investeringar på sikt.  

Om du väljer AMF för din tjänstepension investeras ditt pensionskapital både i företag vars affärsidé är lösningar för ett bättre klimat och i företag som ställer om för att bli mer hållbara. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.