Vårt uppdrag

Vi har hand om tjänstepensionen åt drygt 4 miljoner sparare. När de slutar jobba ska pensionen säkra deras framtid och ekonomiska trygghet. Därför har vi fått i uppdrag att ge dem en så trygg och bra pension som möjligt.

Vårt uppdrag – som vi fått av våra ägare Svenskt Näringsliv och LO – är att ge de som omfattas av Avtalspension SAF-LO en så trygg och bra pension som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda traditionell försäkring, ett sparande som har en garanti i botten och en långsiktig och aktiv förvaltning.

I vår verksamhet ska vi särskilt ta hänsyn till den stora grupp kunder som inte gör aktiva val, men som vill ha och behöver en trygg pension. Som förvalsbolag jobbar vi hårt för att vara ett ansvarstagande bolag som levererar god avkastning, låga avgifter och kundvänliga lösningar. Allt vi gör präglas av våra grundläggande värderingar; enkelhet, trygghet och mänsklighet.

Våra produkter är utvalda och utformade för att nå stordriftsfördelar. De är breda för att passa många och framtagna för att kunna hanteras effektivt av oss på företaget. Genom att fokusera på kollektivavtalad tjänstepension erbjuder vi våra sparare en enkel pensionslösning till en låg kostnad.

Vi erbjuder premiebestämda1 tjänstepensioner och vår traditionella försäkring har en direktavkastande modell. Det innebär att det senaste årets avkastning påverkar pensionsbeloppet året efter. Mellan 2013-2022 har vi kunnat höja pensionerna med i snitt 6 procent per år2, vilket innebär att 100 kronor under utbetalning har stigit från 100 kronor till 205 kronor.

Diagram över avkastning traditionell försäkring.
Diagram över avkastning traditionell försäkring.

Vi har dessutom ett väl genomtänkt fondutbud anpassat för ett långsiktigt sparande. Våra 14 fonder har låga avgifter och går att spara i både till pensionen och för annat sparande.

All vinst till våra kunder

Vi drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att all vinst går tillbaka till våra kunder. Ömsesidigheten innebär också att vi alltid sätter kundens intresse i första rummet. När andra företag talar om aktieägarvärde betonar vi vikten av kundnytta. Våra ägare kräver ingen del av vinsten men ställer krav på oss att i alla lägen driva verksamheten kostnadseffektivt för att gynna spararna genom lägre avgifter.

I en omvärld som förändras i allt snabbare takt tycker vi det är ett viktigt förhållningssätt att förenkla och förbättra för våra kunder. Dels för att på kort sikt minska tjänstepensionens komplexitet och öka begriplighet och tillgänglighet. Men även för att leva upp till vår vision – en framtid att se fram emot. Det är vår dagliga ledstjärna som hjälper oss leverera bra pensioner till våra 4 miljoner kunder. 

1 Premiebestämd tjänstepension innebär att arbetsgivaren betalar in premier till tjänstepensionen som en viss procentsats av lönen. Tjänstepensionen påverkas bland annat av den avkastning som fördelas på det insatta kapitalet. Den här typen av pensioner blir allt vanligare eftersom de på sikt förväntas ge högre pension åt de försäkrade och större förutsägbarhet för arbetsgivarna.
2 Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2013-2022.