Tjänste­pension för anställda

Du som förmedlare eller företag kan teckna vår individuella tjänstepension, AMF Tjänstepension, för de anställda. Den går att utforma utifrån företagets och de anställdas behov.

Företag som saknar kollektivavtal och som vill erbjuda sina anställda tjänstepension kan teckna AMF Tjänstepension. Det gäller även företag med kollektivavtal som vill ge sina anställda ytterligare tjänstepension utöver den kollektiv­avtalade. 

Hos AMF får du låga avgifter. Eftersom ingen vinst går till AMFs ägare, går all vinst tillbaka till kunderna.

AMF Tjänstepension kan innehålla:

  • Ålderspension
  • Premiebefrielseförsäkring
  • Efterlevandepension

Det här ingår i AMF Tjänstepension

I AMF Tjänstepension ingår en premiebestämd ålderspension som betalas ut till den försäkrade från vald pensionsålder. Företaget kan bestämma premiens storlek som försäkringen ska tecknas med. AMF Tjänstepension finns både som traditionell försäkring och som fondförsäkring. Den försäkrade kan välja om försäkringen ska gälla med eller utan återbetalningsskydd.

AMF Tjänstepension är lämplig för

  • löpande avsättningar
  • engångsbetald tjänstepension
  • Alternativ ITP
  • löne- och bonusväxling.

Den anställdas valmöjligheter

När försäkringen är tecknad kan den anställda själv anpassa tjänstepensionen efter sina önskemål. Vilka val den anställda kan göra beror på vad företaget har valt ska ingå i tjänstepensionen, exempel:

Komplettera AMF Tjänstepension

Som ett komplement till AMF Tjänstepension går det att teckna Premiebefrielseförsäkring och Efterlevandepension. Det gäller för AMF Tjänstepension och Alternativ ITP som betalas in genom löpande avsättningar. Det är Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt som är försäkringsgivare. 

Löpande AMF Tjänstepension kan tecknas med premiebefrielseförsäkring som innebär att försäkringspremien betalas av Bliwa vid sjukdom. Efter karenstiden på 90 dagar betalas premien av premiebefrielseförsäkringen i proportion till graden av arbetsoförmåga. Premiebefrielseförsäkringen kan tecknas för anställda som är mellan 18 och 65 år. 

Vill ni teckna premiebefrielseförsäkring görs det på företagsanmälan och individansökan.

Bliwa är försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkringen. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm. Organisationsnummer 502006-6329.

Förköpsinformation och fullständiga villkor för premiebefrielseförsäkring

Som komplement till löpande AMF Tjänstepension finns efterlevandepension som är en livförsäkring. Vid dödsfall före en viss ålder utbetalas en efterlevandepension månadsvis under fem eller tio år.

Vill ni teckna Efterlevandepension görs det på företagsanmälan och individansökan.

Det är Bliwa som är försäkringsgivare. Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm. Organisationsnummer 502006-6329.

Förköpsinformation och fullständiga villkor för efterlevandepension

Så tecknar du AMF Tjänstepension

Hör av dig till oss om företaget vill teckna AMF Tjänstepension eller vill ta med AMF i företagets pensionspolicy. Vi hjälper dig! 

Skicka en intresseanmälan till kundansvarig Bo Nylin: bo.nylin@amf.se. Ange företagets organisationsnummer, hur många ägare/anställda det gäller samt ditt namn och telefonnummer.