Tjänstepension från jobbet

Tjänstepension är pengar som din arbetsgivare betalar in till din pension. Den är en viktig del av din totala pension eftersom det handlar om tusentals kronor om året.

Nästa utbetalning

22 juni

  • 9 av 10 har tjänstepension från jobbet.
  • Du kan själv välja hur du vill att din tjänstepension ska placeras.
  • Hos AMF får du alltid låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.

Chansen är stor att du har tjänstepension

Ungefär nio av tio anställda i Sverige har tjänstepension så chansen är stor att du är en av dem. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal får du automatiskt en tjänstepension. Hur mycket pengar som sätts av till dig, när du kan ta ut pensionen och under hur lång tid bestäms i avtalet som fack och arbetsgivare har förhandlat fram. 

Du kan också ha individuell tjänstepension om du inte omfattas av kollektivavtal men din arbetsgivare ändå väljer att betala in pengar till din tjänstepension. Under yrkeslivet är det vanligt att du omfattas av flera tjänstepensioner som kommer från de olika anställningar som du har haft.

Ta reda på vilket avtal du har och vad som gäller för just dig.