Skatt på tjänstepension – så ändrar du den

Vi drar 30 procent i skatt på din pension om du inte meddelat något annat. Om du vill kan du ändra skatteavdraget.

Kvinna som tittar på sin laptop

Se vilken skatt som dras på din pension

Eftersom det är vanligt att få pension från olika utbetalare samtidigt, så ska den som betalar ut den största delen av din totala inkomst dra skatt enligt den skattetabell som gäller för dig. Övriga ska dra 30 procent.

På Mina sidor ser du vilket skatteavdrag vi gör på din pensionsutbetalning från AMF.

Om du vill höja skatteavdraget

Ett högre skatteavdrag än 30 procent kan du ange själv direkt på Mina sidor.  

Om du vill ha ett lägre skatteavdrag än 30 procent

Om vi ska dra mindre än 30 procent i skatt behöver du skicka ett intyg från Skatteverket till oss. I det ska det framgå att det gäller din utbetalning från AMF. Du kan bifoga intyget när du är inloggad på Mina sidor eller skicka det per post. Du behöver skicka ett nytt intyg vid varje årsskifte.  

Kontakta oss om du får största delen av din totala inkomst från AMF. Då ska vi dra skatt enligt den skattetabell som gäller för dig.

Du får en kontrolluppgift från oss i januari

Kontrolluppgiften visar de uppgifter om utbetalning och skatteavdrag som vi har lämnat för dig till Skatteverket.