Hur länge kan jag ta ut pensionen?

Du kan själv bestämma hur länge din tjänstepension ska betalas ut. Gör du inget eget val betalas den vanligtvis ut varje månad livet ut från det att du börjar ta ut den.

Det vanligaste är att du kan välja att ta ut din pension livet ut eller under 5–20 år, men det kan finnas andra val beroende på vilket avtalsområde du tillhör.  Längre ner på sidan kan läsa om vad som gäller för ditt avtalsområde.

Det är förstås du som bäst kan avgöra hur länge du behöver pensionspengarna från din tjänstepension. Om du väljer att ta ut dem på kort tid så får du mer varje månad, men å andra sidan så kan du ha många år kvar utan tjänstepension när pengarna väl är utbetalda. 

Så gör du ditt val

Om du vill ändra utbetalningstiden är det viktigt att du gör ditt val i god tid innan utbetalningen startar, eftersom det inte går att ändra efteråt. 

På Mina sidor ser du vilka valmöjligheter du har. Du kan också räkna på olika alternativ för att se hur din pensions storlek påverkas beroende på hur länge du tar ut den.

 • Om du vill ändra något i din utbetalning måste du meddela det på Mina sidor. Du kan göra det tidigast 7 månader och senast 2 månader innan din utbetalning ska starta.
 • Om du inte meddelar något annat betalas din pension ut så som den är tecknad. 

Logga in på Mina sidor för att se över och ändra din pension. Om du saknar en e-legitimation, eller av någon annan anledning inte kan logga in, kan du kontakta oss så skickar vi hem en blankett till dig istället.

Hur länge kan du ta ut din pension?

Din tjänstepension fungerar olika beroende på vilket avtalsområde du tillhör. När du kan ta ut din tjänstepension och under hur lång tid bestäms i avtalet som fack och arbetsgivare har förhandlat fram. På Mina sidor ser du vilken tjänstepension du har hos AMF.

 • Din pension betalas ut under hela livet, om du inte väljer något annat.
 • Du kan välja utbetalning under en begränsad tid mellan 5–20 år.
 • Under vissa förutsättningar kan du välja att ta ut en del av din pension och göra ett så kallat partiellt uttag. Kontakta oss om du vill veta mer.
 • Din pension betalas ut under hela livet, om du inte väljer något annat.  
 • Du kan välja utbetalning under en begränsad tid mellan 10–20 år.
 • ITP 1 betalas ut under hela livet, om du inte väljer något annat. Du kan välja utbetalning under en begränsad tid mellan 5–20 år. 
 • För ITPK kan du vanligtvis välja att din pension betalas ut under hela ditt liv eller under 2-20 år, men det finns försäkringar som har andra valmöjligheter. Logga in för att se vad som gäller för dig. 
 • Under vissa förutsättningar kan du välja att ta ut en del av din pension och göra ett så kallat partiellt uttag. Kontakta oss om du vill veta mer.
 • Din pension betalas ut under hela livet, om du inte väljer något annat.
 • Du kan välja utbetalning under en begränsad tid mellan 5–20 år.
 • Under vissa förutsättningar kan du välja att ta ut en del av din pension och göra ett så kallat partiellt uttag. Kontakta oss om du vill veta mer.
 • Din pension betalas ut under hela livet, om du inte väljer något annat.
 • Du kan välja utbetalning under en begränsad tid mellan 10–20 år.

Du kan vanligtvis välja att din pension betalas ut under hela ditt liv eller under 5–20 år, men det finns försäkringar där valmöjligheterna är begränsade. Logga in på Mina sidor för att se vad som gäller för dig.

Se på Mina sidor vad som gäller och vilka valmöjligheter du har.