Du som bor utomlands – så betalas din tjänstepension ut

Vi betalar ut pensionen den 22:a varje månad, men om du har ett konto i utlandet kan det dröja några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto.

Utbetalning till konto

Du kan välja om du vill få din pension insatt på ett konto i Sverige eller i ett annat land.  Vi betalar normalt ut pensionen i svenska kronor, men om du har ett konto utomlands kan du välja en annan valuta. Om du vill att vi betalar ut pensionen i en annan valuta behöver du meddela oss det.

Du loggar in med en e-legitimation, det vill säga BankID eller Freja+. Om du saknar en e-legitimation är du välkommen att kontakta oss, så skickar vi en kontoblankett till dig istället.

Skaffa och förnya BankID när du bor utomlands

För att skaffa eller förnya ett svenskt BankID när du bor utomlands behöver du finnas i Statens personadressregister, SPAR. När du har utvandrat och avregistrerats ur folkbokföringen raderas du automatiskt efter fem år. För att finnas kvar i SPAR kan du anmäla uppskjuten gallring eller att bli återinläst. 

Så anmäler du uppskjuten gallring eller återinläsning hos SPAR

Skatt 

Vi drar 30 procent skatt på din utbetalning från oss. Kontakta Skatteverket om du vill ansöka om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta (SINK). Om du får ett beslut om särskild inkomstskatt behöver du skicka det till oss, antingen kan du lämna det på Mina sidor eller skicka det per post.

Läs mer om skatt

Om du flyttar

Du som redan bor utanför Sverige och byter adress behöver anmäla din nya adress direkt till oss. Enklast gör du det på Mina sidor. Om du saknar svensk e-legitimation kan du kontakta oss, så skickar vi en blankett till dig istället. Tillsammans med blanketten behöver vi få en kopia på ditt pass eller ID-kort.

Om du flyttar från Sverige till en adress utomlands anmäler du din nya utländska adress till Skatteverket istället. Vi får adressen automatiskt från Skatteverket.

Levnadsintyg

För att vi ska kunna betala ut din pension behöver vi en gång per år få ett intyg på att du fortfarande lever. Oftast får vi information om det direkt från Pensionsmyndigheten, men i vissa fall behöver vi få informationen från dig. I så fall kontaktar vi dig. 

Viktigt att du svarar om du får ett levnadsintyg  

Vi brukar skicka levnadsintygen i maj varje år. I brevet som innehåller levnadsintyget står det när vi senast behöver få ditt svar. Om du inte svarar stoppar vi tillfälligt din utbetalning. Så snart vi får ditt levnadsintyg börjar vi betala ut din pension igen. 

Så här svarar du: 

  • Om du har en svensk e-legitimation, det vill säga BankID eller Freja+, kan kan du intyga direkt på Mina sidor. Då slipper du fylla i och skicka tillbaka levnadsintyget per post.
  • Om du saknar en svensk e-legitimation behöver du fylla i och skicka tillbaka levnadsintyget till oss. En godkänd myndighet behöver stämpla och signera det. På levnadsintyget ser du vilka myndigheter som är godkända.