Du som bor utomlands – så betalas din tjänstepension ut

Vi betalar ut pensionen den 22:a varje månad, men om du har ett konto i utlandet kan det dröja några dagar innan pengarna kommer in på ditt konto.

Utbetalning till konto  

Du kan välja om du vill få din pension insatt på ett konto i Sverige eller i ett annat land.  Vi betalar normalt ut pensionen i svenska kronor, men om du har ett konto utomlands kan du välja en annan valuta. Om du vill att vi betalar ut pensionen i en annan valuta behöver du meddela oss det. 

Om du saknar BankID är du välkommen att kontakta oss, så skickar vi en kontoblankett till dig istället. 

Skatt 

Vi drar 30 procent skatt på din utbetalning från oss. Kontakta Skatteverket om du vill ansöka om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta (SINK). Om du får ett beslut om särskild inkomstskatt behöver du skicka det till oss, antingen kan du lämna det på Mina sidor eller skicka det per post. 

Läs mer om skatt 

Om du flyttar 

Du som redan bor utanför Sverige och byter adress behöver anmäla din nya adress direkt till oss. Enklast gör du det på Mina sidor. Om du saknar BankID kan du kontakta oss, så skickar vi en blankett till dig istället. Tillsammans med blanketten behöver vi få en kopia på ditt pass eller ID-kort. 

Om du flyttar från Sverige till en adress utomlands anmäler du din nya utländska adress till Skatteverket istället. Vi får adressen automatiskt från Skatteverket. 

Levnadsintyg 

För att vi ska kunna betala ut din pension behöver vi en gång per år få ett intyg på att du fortfarande lever. Oftast får vi information om det direkt från Pensionsmyndigheten, men i vissa fall behöver vi få informationen från dig. I så fall kontaktar vi dig. 

Viktigt att du svarar om du får ett levnadsintyg  

Vi brukar skicka levnadsintygen i maj varje år. I brevet som innehåller levnadsintyget står det när vi senast behöver få ditt svar. Om du inte svarar stoppar vi tillfälligt din utbetalning. Så snart vi får ditt levnadsintyg börjar vi betala ut din pension igen. 

Så här svarar du: 

  • Om du har ett svenskt BankID kan du intyga direkt på Mina sidor. Då slipper du fylla i och skicka tillbaka levnadsintyget per post. 
  • Om du saknar ett svenskt BankID behöver du fylla i och skicka tillbaka levnadsintyget till oss. En godkänd myndighet behöver stämpla och signera det. På levnadsintyget ser du vilka myndigheter som är godkända.