Eget fondsparande

Ett fondsparande ger ditt sparande en möjlighet att växa. Välj mellan att månadsspara, investera ett engångsbelopp eller göra en kombination av båda. Vi erbjuder ett genomtänkt fondutbud med låga avgifter som lämpar sig väl för ett sparande på lång sikt. Du kan enkelt spara i våra fonder via fondtorg eller direkt hos oss.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan gå både upp och ner i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Vi finns på de största fondtorgen

Fler platser där du kan köpa våra fonder

Observera att alla fonder inte är tillgängliga hos alla leverantörer.

AMF Fonder har också uppdragsavtal för distribution med MFEX och Allfunds.