Organisation

AMF-koncernen omfattar moderbolaget AMF Tjänstepension AB samt dotterbolagen AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB.

Vanliga frågor och svar

Du hittar fler frågor och svar i vårt kundforum. Där kan du också ställa egna frågor.

AMF ägs till lika stora delar av LO och Svenskt Näringsliv.

AMF har två helägda dotterbolag: AMF Fonder och AMF Fastigheter. Moderbolaget, AMF Tjänstepension AB, utgör tillsammans med de helägda dotterbolagen AMF-koncernen. 

AMF står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionens uppdrag är att se till att tjänstepensionsföretag är stabila och att konsumenternas tillgångar är trygga.

Konsumentverket  har tillsyn över hur tjänstepensionsföretag följer reglerna om marknadsföring och att reglerna för konsumentavtal efterlevs av företagen. 

AMF är en förkortning för Arbetsmarknadsförsäkringar. 

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän som en arbetsgivare kan vara tvungen att teckna enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig. 

Så lämnar du synpunkter och klagomål