Hållbarhet

Vårt uppdrag är att ge våra fyra miljoner kunder så hög pension som möjligt. Samtidigt investerar vi för en hållbar framtid. Som vi ser det går hållbarhet hand i hand med att få dina pensionspengar att växa, ha låga avgifter och att vara ett ansvarstagande bolag.

Det vi fokuserar på

  • Koldioxidavtrycket från bolagen vi investerar i ska minska med 25 procent från 2019 till 2025
  • Alla bolag vi investerar i ska uppfylla grundläggande principer för hållbart företagande
  • Alla styrelser där AMF deltar i valberedningen ska vara jämställda

Förköpsinformation hållbarhet för traditionell försäkring

Förköpsinformation hållbarhet för fondförsäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om traditionell försäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om fondförsäkring

Förköpsinformation respektive hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonderna hittar du på Fondinformation

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för AMF respektive AMF Fonder hittar du på sidan Hållbarhetsrapporter

AMFs ersättningspolicy

AMFs principer för aktieägarengagemang