Hållbarhet – för en bättre pension

Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling och samtidigt ge dig som sparare en bra pension.

Vad betyder hållbarhet för AMF?

För oss omfattar hållbarhet vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan, hålla en hög nivå vad gäller affärsetik och ansvarstagande och arbeta för ökad mångfald och jämställdhet. Detta gäller både för vår verksamhet på kontoret men även i de bolag vi investerat i och i relation till våra samarbetspartners och leverantörer.

Vårt hållbarhetsarbete stödjer särskilt FNs hållbarhetsmål om jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och bekämpa klimatförändringarna.

Mål 5.jpg   Mål 8.jpg   Mål 13.jpg

Hur kan jag få en hållbar förvaltning av min pension?

Hos AMF kan du spara i två typer av försäkringar; traditionell försäkring eller fondförsäkring, du kan även spara i enskilda fonder. Alla produkter omfattas av vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara med och bidra till en förbättring av hållbarhetsarbetet i bolagen vi investerar i, eller investera direkt i lösningar som är väl positionerade inför framtiden. Det innebär att vi lägger stor vikt på att investera i bolag med bra hållbarhetsarbete, eller med en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet, och att stötta bolagen i en mer hållbar riktning genom vårt ägararbete. Det tror vi är bäst för både för våra kunder, men även för samhället i stort.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Dina åsikter är viktiga för oss. Jag tar gärna emot dina frågor och funderingar kring vårt arbete med ansvarstagande och hållbarhet.

Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig AMF

Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig.
Telefon: 08-696 31 00
E-post: anna.viefhues@amf.se