Kvinna där håret blåser i vinden.

Hållbarhet – för en bättre pension

Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling och samtidigt ge dig som sparare en bra pension.

Varför arbetar AMF med hållbarhet?

Hållbarhet är en viktig del av AMFs uppdrag och strategi. Både utifrån vår egen värdegrund och de förväntningar våra kunder och ägare har på oss, men också för att hållbarhet och avkastning ofta går hand i hand och kan ge dig som kund en bättre tjänstepension på sikt.

Vad betyder hållbarhet för AMF?

Hela världen står idag inför en rad snabba omställningar som måste göras. Förändringarna målas tydligt upp i FNs mål för hållbar utveckling och inte minst i Parisavtalet som syftar till att minska den globala uppvärmningen, något som på AMF har åtagit oss att följa.

För oss som företag och investerare handlar hållbarhet om att ta ansvar för vår verksamhet, både på kontoret, med våra leverantörer och i våra arbetssätt men även i de bolag som vi har investerat i. Hållbarhet omfattar exempelvis miljöpåverkan, arbetsvillkor och mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Vad menar vi med hållbart samhälle?

Vi vill ta ansvar för att vara en del av omställningen och bidra till ett hållbart samhälle. Vårt viktigaste uppdrag är att våra kunder ska få en bra tjänstepension och det vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle är framförallt kopplat till de investeringar vi gör. Vi investerar i företag som har goda möjligheter att vara lönsamma både under och efter dessa omställningar. Våra investeringar syftar till att skapa ett hållbart samhälle där lönsamma företag tryggar pensionerna, ställer om för att tackla klimatutmaningarna och bidrar till arbetstillfällen åt nutida och framtida sparare. I det ser vi långsiktiga fördelar för både våra sparare och samhället i stort.

Hur kan jag få en förvaltning av min pension som tar hänsyn till hållbarhet?

Hos AMF kan du som är kund spara i två typer av försäkringar; traditionell försäkring eller fondförsäkring, du kan även spara i enskilda fonder. Samtliga av dessa typer av sparande omfattas av vårt hållbarhetsarbete.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi investerar. Vi vill vara med och bidra till en förbättring av hållbarhetsarbetet i bolagen vi investerar i, eller investera direkt i lösningar som är väl positionerade inför framtiden. Det innebär att vi lägger stor vikt på att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete, eller som har en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Dina åsikter är viktiga för oss. Jag tar gärna emot dina frågor och funderingar kring vårt arbete med ansvarstagande och hållbarhet.

Suzanna Eckerhall, hållbarhetsansvarig.
Telefon: 08-696 31 42
E-post: suzanna.eckerhall@amf.se