Hållbarhet

Vårt uppdrag är att ge våra 4 miljoner kunder så hög pension som möjligt. Samtidigt investerar vi för en hållbar framtid. Som vi ser det går hållbarhet hand i hand med att få dina pensionspengar att växa, ha låga avgifter och att vara ett ansvarstagande bolag.

Hållbarhet genomsyrar alla delar av AMF

Hur vi agerar som ägare och investerare har störst påverkan på helheten. Vi kan bidra till ett hållbart samhälle genom att satsa på lönsamma bolag som tryggar pensionerna – bolag som ställer om för att tackla morgondagens utmaningar och som därigenom också bidrar till att skapa arbetstillfällen åt dagens och framtidens sparare. För oss handlar det om att vara långsiktig och ansvarstagande, i relation till våra sparare och samhället i stort. Därför är hållbarhet en integrerad del av vår strategi.

Förköpsinformation hållbarhet för traditionell försäkring

Förköpsinformation hållbarhet för fondförsäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om traditionell försäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om fondförsäkring

Förköpsinformation respektive hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonderna hittar du på Fondinformation

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för AMF respektive AMF Fonder hittar du på sidan Hållbarhetsrapporter

AMFs ersättningspolicy

AMFs principer för aktieägarengagemang