Din premiepension (PPM)

Varje år går en del av din lön till premiepensionen. Den placeras i fonder som du väljer själv, eller i det statliga alternativet AP7 Såfa. AMFs fonder är aktivt förvaltade och har låg avgift. Du kan välja dem på Pensionsmyndigheten.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

En kvinna sitter utomhus framför sin laptop och dricker kaffe.

Vad är premiepension?

Premiepension är en del av den allmänna pensionen, som betalas ut av staten via Pensionsmyndigheten. Den andra delen kallas inkomstpension. I det orange kuvertet som du får hemskickat varje år får du en överblick över de olika delarna.

Du kan själv välja vilken eller vilka fonder din premiepension ska placeras i. Om du inte gör något val placeras den automatiskt i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Du kan välja upp till fem fonder för din premiepension, och du kan också låta en del gå till AP7 Såfa och en del till fonder som du väljer själv. Att byta fonder är enkelt, du kan göra det när som helst och det kostar ingenting.

Pensionsmyndigheten kan du se hur mycket pengar som satts in till din premiepension. När du loggat in klickar du på ”Mina tjänster” och sedan på “Min premiepension”. Där kan du samtidigt passa på att se över ditt fondval.

Så väljer du AMFs fonder för din premiepension

  1. Logga in på Pensionsmyndigheten.
  2. Klicka på "Mina tjänster".
  3. Klicka på "Byta fonder" under rubriken "Min premiepension".
  4. Nu kan du välja AMFs fonder.
Pensionsmyndigheten

Våra fonder för premiepension

Att byta fonder är enkelt och kostar inget. AMF har ett tiotal fonder du kan välja mellan. Våra fonder är aktivt förvaltade och passar för ett långsiktigt sparande. Dessutom har vi riktigt låga avgifter.

AMFs valbara fonder för premiepension

Fyra tips för din premiepension

Logga in på pensionsmyndigheten.se och kolla vilka fonder du har idag och hur det har gått för dem. Att logga in är enkelt med BankID.

Avgifterna spelar stor roll för hur stor din pension blir i slutändan. Höga avgifter minskar din pension. Till och med en relativt låg avgift på 0,40 procent minskar din pension med 11 procent om spartiden är 30 år. AMFs fonder kostar mellan 0,07 och 0,14 procent. (Källa: Pensionsmyndigheten).

Fonder kan öka och minska i värde. Fonder med låg risk har en mer stabil värdeutveckling och fonder som har högre risk svänger mer, men har också möjlighet till högre avkastning. Rent allmänt brukar man säga att vilken risknivå man bör ha är kopplat till hur gammal man är. Den som är ung och har många år till pension kan ta lite högre risk, medan den som är nära pension bör välja fonder med lägre risknivå. Fundera över vad som passar dig.

Du sparar till premiepensionen under hela yrkeslivet och under åren kommer börsen att gå upp och ned. Ju mer nischade fonder du väljer (kanske fonder med fokus på ett visst land eller bransch), desto oftare bör du engagera dig och se över ditt val. Vill du ha ett bredare placeringsunivers som investerar i både aktier och obligationer kan du välja en blandfond, till exempel AMF Balansfond.

Vanliga frågor och svar

Du hittar fler frågor och svar i vårt kundforum. Där kan du också ställa egna frågor.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, alltså pensionen du får från staten om du jobbar och betalar skatt i Sverige. Den allmänna pensionen baseras på din pensionsgrundande inkomst och består av inkomstpension (16,0 procent) och premiepension (2,5 procent).

Du bestämmer själv hur din premiepension ska placeras. Om du vill kan du välja AMFs fonder, som är aktivt förvaltade men ändå har en låg avgift. Det kan du göra på Pensionsmyndighetens fondtorg.

PPM är egentligen en förkortning av Premiepensionsmyndigheten, som fanns mellan 1998 och 2009. 2010 togs Premiepensionsmyndighetens uppgifter över av Pensionsmyndigheten.

Eftersom PPM blev ett så vanligt begrepp i början av 2000-talet – och är så enkelt att säga och skriva – lever det fortfarande kvar. Många kallar till exempel fonder som man kan välja inom premiepensionssystemet för PPM-fonder.  

2,5 % av din pensionsgrundande inkomst avsätts till premiepensionen.

Du kan ha upp till fem fonder i din premiepension. Du kan välja att placera en del av premiepensionen i det statliga förhandsvalet AP7 Såfa och upp till fyra andra  fonder som du väljer själv.

Nej, du behöver inte göra något val men det är bra att tänka igenom hur du vill ha det. Om du inte själv väljer vilka fonder du vill placera din premiepension i hamnar pengarna automatiskt i det statliga alternativet AP7 Såfa. Men du kan när som helst byta fonder – det är enkelt och kostar ingenting.

 

 


Man kan börja ta ut premiepensionen den månad man fyller 62 år (men för de som är födda 1958 eller tidigare gällde 61 år). Du kan välja att ta ut hela månadsbeloppet varje månad, eller en del av det: 25, 50 eller 75 procent. Det går bra att skjuta upp uttaget av premiepension hur länge som helst och man kan också ändra sina tidigare val och till exempel pausa premiepensionen.      

 

 

 

 

 

När du ska börja ta ut premiepension får du frågan om du vill välja att låta kapitalet vara kvar i fonder, eller om du vill flytta pengarna till en traditionell försäkring som förvaltas av Pensionsmyndigheten. Det är en tryggare sparform med lägre risk men också mindre chans att få hög avkastning.    

Väljer du att flytta pengarna till traditionell försäkring kan du inte ångra dig och byta tillbaka till fonder. Men är din premiepension kvar i fonder kan du när som helst byta fond/fonder, eller byta från fonder till traditionell försäkring.  

Ja, du kan överlåta premiepensionsrätter till den du är gift med. Om din make eller maka tjänar betydligt mindre än du, kanske på grund av deltidsarbete eller föräldraledighet, kan det vara en bra idé att låta den personen få ta del av din premiepension. Senast den 30 april måste du anmäla till Pensionsmyndigheten om du vill att innevarande års premiepensionsrätter ska överföras till din make/maka. Du väljer själv hur länge din överföring ska gälla.

Några saker som kan vara bra att tänka på:

  • du kan inte överlåta premiepension som du tidigare tjänat in, utan bara premiepension som du tjänar in samma år och kommande år
    • du kan inte ångra en tidigare överförd premiepension
    • premiepensionen minskar med 6 % vid överföringen

Överföringen upphör automatiskt om ni skiljer er.

Det orange kuvertet är ett pensionsbesked som du får från Pensionsmyndigheten varje år. I det finns en översikt över din allmänna pension, dvs din inkomstpension och din premiepension.
Det orange kuvertet kan du få som ett fysiskt brev hem i brevlådan, eller som digitalt utskick. Du kan också se innehållet i det orange kuvertet om du loggar in på Pensionsmyndigheten.se.

För de flesta är det orange kuvertet inte hela sanningen – de allra flesta som jobbar och betalar skatt har också tjänstepension. För att få en överblick över hela din pension kan du logga in på minpension.se.

Pensionsgrundande inkomst kan bestå av vanlig lön (inkomst av anställning), inkomst av näringsverksamhet samt inkomster från socialförsäkringen, exempelvis föräldrapenning och a-kassa. Din inkomst är pensionsgrundande om den uppgår till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Taket för när en inkomst är pensionsgrundande går vid 8,07 inkomstbasbelopp.

För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor och inkomstbasbeloppet 74 300 kronor. Det innebär att du behöver tjäna minst 22 207 kronor (52 500 * 42,5 %) per år för att få allmän pension för 2023. Tjänar du mer än 599 601 kronor (74 300 * 8,07) så avsätts ingen pension för de inkomster som överstiger det beloppet.

När pensionsavsättningen ska beräknas görs först ett avdrag på 7 procent, som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Allmän pension beräknas alltså på 93 % av den pensionsgrundande inkomsten, vilket betyder att den beräknas på maximalt 557 629 kronor.

Nej, det är två helt separata system – det ena betalas av staten och det andra av din arbetsgivare. Båda bygger dock på hur mycket du jobbat (och betalat skatt för) genom livet. Men medan premiepensionen har ett tak för hur mycket du kan tjäna in så har tjänstepensionen ingen gräns för vilken inkomst du kan ha och ändå tjäna in pension.

Med andra ord blir tjänstepensionen högre ju större inkomst du haft genom livet. Det är till och med så att den som har riktigt hög inkomst får mer tjänstepension i procent av inkomsten över en viss nivå, i många pensionsavtal.