Hållbarhetsrapporter

Här kan du bland annat läsa vår hållbarhetsrapport och ta del av andra redovisningar om vårt hållbarhetsarbete, både för AMF och AMF Fonder.

AMF Fonder AB

AMF Fonder följer årligen upp verksamhetens negativa hållbarhetskonsekvenser. Om du vill ta del av riktlinjerna för AMF Fonders hållbarhetsarbete kan du ta del av dem här.