Löneväxla till pensionen

Har du en realtivt hög lön kan det vara fördelaktigt att löneväxla till pensionen. Här kan du läsa mer om vilka fördelar och nackdelar som finns med att löneväxla.

En man och en kvinna sitter bredvid varandra på en brygga vid vattnet.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att sätta av en andel av din lön innan skatt till pensionen. Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling kan du löpande sätta av extra pengar till pensionen varje månad

Vem tjänar på att löneväxla?

För att det ska vara lönsamt att löneväxla bör din lön vara mer än 51 245 kronor i månaden efter löneväxlingen (2024 års lönenivå). Om din lön efter löneväxlingen är lägre än så kan det innebära att din allmänna pension och socialförsäkringsförmåner (som till exempel sjuk- och föräldrapenning) minskar. Tänk även på att pensionskapitalet kommer vara låst (som minst) fram till 55 års ålder.

Hur gör jag för att löneväxla?

Erbjuder din arbetsgivare möjligheten att löneväxla till pensionen? Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.  

Om du bestämmer dig för att börja löneväxla behöver du skriva ett avtal med din arbetsgivare där ni kommer överens om villkoren för löneväxlingen.  Kolla upp om du kan löneväxla i din kollektivavtalade tjänstepension.

Du väljer själv hur mycket du vill avsätta till pensionen varje månad i löneväxling. Tänk på att din lön bör vara mer än 51 245 kronor i månaden efter löneväxlingen (2024 års lönenivå) om det ska vara lönsamt för dig.

När avtalet är på plats kan du börja löneväxla. Du kan ofta välja att sätta in premien från löneväxlingen i din kollektivavtalade tjänstepension. Vill du hellre avsätta löneväxlingen i en separat tjänstepensionsförsäkring behöver du komma överens med din arbetsgivare om det. Tänk på att en separat försäkring det kan resultera i högre avgifter.

Fördelar med att löneväxla

  • Att pensionsspara inom den kollektivavtalade tjänstepensionen genom löneväxling innebär ofta lägre avgifter på ditt sparande, i jämförelse med om du sparar privat. Insättningarna kan också bli högre beroende på olika skattesatser.
  • Genom löneväxling har du ofta goda möjligheter att förstärka ditt pensionskapital så att du får ut mer när du väljer att gå i pension.
  • Vid löneväxling betalar arbetsgivaren inga sociala avgifter på det löneväxlade beloppet, utan i stället en särskild löneskatt som är lägre än de sociala avgifterna (5,8 procent lägre år 2024). Många arbetsgivare skjuter därför till hela eller delar av denna mellanskillnad. Om du till exempel löneväxlar 1 000 kr per månad är det vanligt att arbetsgivaren skjuter till 50 kronor extra per månad så att det totala sparandet blir 1 050 kronor.

Nackdelar med att löneväxla

  • Om du efter löneväxlingen tjänar under motsvarande 51 245 kronor i månaden påverkas allmän pension och ersättningar från socialförsäkringen negativt (vid till exempel sjukdom och föräldraledighet).
  • Pensionskapitalet kommer vara låst till din tidigaste uttagsålder för tjänstepensionen.
  • Väljer du att fortsätta jobba efter 65 år behöver du stämma av vad som gäller med din arbetsgivare (eftersom skatten förändras kan pensionsinbetalningar bli dyrare för arbetsgivaren än lön).
  • För den med mycket höga inkomster, som förmodligen betalar statlig inkomstskatt även som pensionär, kan det vara lite mindre förmånligt att löneväxla.