Hel- och halvårsrapporter

Här hittar du hel- och delårsrapporter från AMF och dotterbolaget AMF Fonder. Om du saknar någon rapport kan du vända dig till oss på info@amf.se.

AMF Tjänstepension

I AMFs årsredovisning hittar du bland annat vår hållbarhetsredovisning, vår förvaltningsberättelse och vårt årsbokslut.

Års- och hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2023

Vår delårsrapport

Delårsrapport 2023

AMF Fonder AB

I AMF Fonders årsberättelse respektive halvårsredogörelse kan du läsa om fondernas utveckling, innehav och positioner.

Vår årsberättelse

Årsberättelse 2022

Vår halvårsredogörelse

Halvårsredogörelse 2023