Datum då fonderna är stängda

Här kan du se de olika marknadernas helgdagar och vad som gäller för fondhandeln vid halvdagar och helger.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Stängda dagar 2024

Under stängda heldagar kurssätts fonden inte. Lördagar och söndagar sker ingen handel.

1 januari

 • Alla fonder

5 januari, halvdag:*

 • Aktiefond Småbolag
 • Aktiefond Sverige
 • Aktiefond Världen
 • Balansfond
 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

8 januari

 • Storebrand Japan A EUR

15 januari:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Technology A

12 februari:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader
 • Aktiefond Asien Stilla havet
 • Storebrand Japan A EUR

13 februari:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

19 februari:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

23 februari

 • Storebrand Japan A EUR

20 mars

 • Storebrand Japan A EUR

28 mars, halvdag:*

 • Aktiefond Småbolag
 • Aktiefond Sverige
 • Aktiefond Världen
 • Balansfond
 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

29 mars

 • Alla fonder

1 april

 • Alla fonder

4 april:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

10 april:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

29 april

 • Storebrand Japan A EUR 

30 april, halvdag*:

 • Aktiefond Småbolag
 • Aktiefond Sverige
 • Aktiefond Världen
 • AMF Balansfond
 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

1 maj:

 • Alla fonder

3-5 maj

 • Storebrand Japan A EUR

6 maj:

 • Aktiefond Asien Stilla havet
 • Storebrand Japan A EUR

8 maj, halvdag*:

 • Aktiefond Småbolag
 • Aktiefond Sverige
 • Aktiefond Världen
 • AMF Balansfond
 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

9 maj:

 • Alla fonder

15 maj:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

27 maj:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

5 juni, halvdag:*

 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

6 juni:

 • Alla fonder

10 juni:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

19 juni:

 • AMF Aktiefond Global
 • AMF Aktiefond Nordamerika
 • AMF Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

20 juni, halvdag*:

 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

21 juni:

 • Alla fonder

4 juli:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

15 juli

 • Storebrand Japan A EUR

12 juli

 • Storebrand Japan A EUR

2 september:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

16 september:

 • Aktiefond Asien Stilla havet
 • Aktiefond Tillväxtmarknader
 • Storebrand Japan A EUR

18 september:

 • Aktiefond Tillväxtmarknader

23 september

 • Storebrand Japan A EUR

14 oktober

 • Storebrand Japan A EUR

1 november, halvdag*:

 • Aktiefond Sverige
 • Aktiefond Småbolag
 • Räntefond Lång
 • Räntefond Kort
 • Företagsobligationfond
 • Aktiefond Världen
 • AMF Balansfond

4 november

 • Storebrand Japan A EUR

28 november:

 • Aktiefond Global
 • Aktiefond Nordamerika
 • Strategifond Global
 • Handelsbanken Hälsovård Tema
 • Swedbank Robur Fastighet A
 • Swedbank Robur Technology A

23 december, halvdag:*

 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

24 december:

 • Samtliga fonder

25 december:

 • Samtliga fonder

26 december:

 • Samtliga fonder

30 december, halvdag:*

 • Räntefond Kort
 • Räntefond Lång
 • Företagsobligationsfond

31 december:

 • Samtliga fonder

* För eget fondsparande betyder stängt halvdag att bryttiden för kundorder flyttas från 15.00 till 12.00, men att fonden värderas som vanligt.