Låga fondavgifter

AMF strävar hela tiden efter att hålla fondavgifterna låga - vi vill att du ska få behålla så mycket som möjligt av fondernas avkastning i ditt sparande. Låga avgifter gör stor skillnad på sikt.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Våra avgifter

Du som har ett eget fondsparande hos oss får några av marknadens lägsta avgifter för aktivt förvaltade fonder.

Den årliga förvaltningsavgiften för våra aktie- och blandfonder är 0,40 procent. För våra räntefonder är avgiften 0,10 procent.

Vi har inga insättnings-, uttags- eller bytesavgifter på våra fonder.

Fondutbud och kurser

Normanbeloppet visar avgiftens betydelse

För att förstå innebörden av fondernas olika avgifter har ett nyckeltal, det s.k. Normanbeloppet, tagits fram. Det är en prognos på hur mycket ett tioårigt månadssparande på 1 000 kronor påverkas av fondernas avgifter.

Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter tio år. Normanbeloppet anges i kronor.

Avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga samtliga kostnader de senaste fem åren, förutom transaktionskostnader.

Den årliga avkastningen antas vara 2 procent för räntefonder, 4 procent för blandfonder och 6 procent för aktiefonder. Notera att antagandena om avkastning inte är någon utfästelse om värdetillväxt, utan att de används för att fondernas Normanbelopp ska vara fullt jämförbara med varandra.

Fond Normanbelopp
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 3 558 kr
AMF Aktiefond Europa 3 558 kr
AMF Aktiefond Global 3 558 kr
AMF Aktiefond Nordamerika 3 558 kr
AMF Aktiefond Småbolag 3 558 kr
AMF Aktiefond Sverige 3 558 kr
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 3 558 kr
AMF Aktiefond Världen 3 558 kr
AMF Strategifond Global 3 558 kr
AMF Balansfond 3 117 kr
AMF Företagsobligationsfond 689 kr
 AMF Räntefond Lång 689 kr
 AMF Räntefond Mix 689 kr