Om en anhörig har dött

Här finns information till dig som är anhörig och har mist en närstående.

Anmälan om dödsfall

Om den avlidna var bosatt i Sverige får vi information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket. Du som anhörig behöver inte göra någon anmälan till oss.

Om den avlidna var bosatt i ett annat land än Sverige behöver du som anhörig kontakta oss och anmäla dödsfallet. Vi behöver även få ett dödsfallsintyg. Du kan mejla dödsfallsintyget till efterlevande@amf.se eller skicka det per post till: AMF, SE-113 88 Stockholm, Sweden.

Utbetalningar till den avlidna

Om den avlidna fick pensionsutbetalningar från oss betalar vi ut pension till och med den månad som dödsfallet inträffade. Därefter upphör utbetalningarna från AMF.

Utbetalningar till de efterlevande

Pensionsförsäkring med återbetalningsskydd

Om den avlidna hade en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd ska vi betala ut efterlevandepension till den eller de som är förmånstagare. För att ta reda på vem eller vilka som har rätt till utbetalning kontaktar vi dödsboet med ett brev. I brevet ber vi dödsboet att skicka de här uppgifterna till oss:

  • ”Dödsfallsintyg med släktutredning” som dödsboet får från Skatteverket.
  • Ifylld blankett ”Anmälan om dödsfall” som vi skickar tillsammans med brevet.

När vi har fått uppgifterna gör vi en bedömning om det finns rätt till utbetalning av efterlevandepension. Om det finns rätt till utbetalning skickar vi ett brev till den eller de förmånstagare som ska få utbetalningen. Brevet innehåller information om hur mycket som kommer betalas ut, hur länge utbetalningarna ska ske och hur förmånstagaren anmäler sitt kontonummer.

Pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd

Om den avlidna hade en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd finns det ingen efterlevandepension att betala ut. Istället fördelas värdet i pensionsförsäkringen till andra pensionssparare hos AMF. Om det inte finns något att betala ut skickar vi inte något brev med automatik till dödsboadressen, men dödsboet kan kontakta oss för att få en skriftlig bekräftelse.

Tjänstepensionen från AMF är inte en del av den avlidnas kvarlåtenskap och behöver därför inte tas upp i bouppteckningen. Dödsboet ska däremot nämna i bouppteckningen att det har funnits en tjänstepension, utan att ange några försäkringsdetaljer. 

Vi skickar en kontrolluppgift i januari

Om den avlidna fick pensionsutbetalningar från AMF kommer vi att skicka en kontrolluppgift till dödsboadressen året efter dödsfallet. Den visar vilka uppgifter vi har lämnat till Skatteverket och hur mycket skatt vi har betalat in. Om ni vill att kontrolluppgiften ska skickas till en annan adress kan dödsboet anmäla en ny adress.

Anmäla ny adress för dödsboet

Den som representerar dödsboet behöver göra en anmälan om eftersändning om breven från AMF ska skickas till en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet. Gör anmälan om eftersändning hos Adressändring.