Hållbarhet i våra fonder

Vi tror att det bästa sättet att fondspara är genom en aktiv, långsiktig och ansvarstagande förvaltning. Här förklarar vi hur vi tänker kring hållbarhet och våra fonder och hur vi väljer in, väljer bort och påverkar de bolag vi väljer att investera i.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Ett ansvarstagande bolag

Vi är ett ansvarstagande bolag. För oss betyder det att vi investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete och att vi inkluderar hållbarhetsperspektiven i vårt ägararbete.

På så sätt jobbar vi för att våra kunders pengar ska växa samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. 

Höga hållbarhetsbetyg

Våra fonder har fina hållbarhetsbetyg enligt den oberoende fondutvärderaren Morningstar. Det ser vi som ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete har givit resultat!

Du kan se hållbarhetsbetygen för våra fonder i vår fondlista.

Hållbarhetsarbetet i praktiken

Fondernas hållbarhetsinformation skiljer sig åt beroende på fond. Du kan se varje fonds hållbarhetsinformation under den samlade fonddokumentationen.

Vissa principer är däremot gemensamma för alla fonder som förvaltas av AMF Fonder AB. Precis som hela AMF arbetar vi utifrån de tre metoderna välja in, påverka och välja bort. Du kan läsa om hur vi använder de metoderna nedan.