Flytta individuell tjänstepension

Om försäkringsavtalet innehåller flytträtt har den anställda möjlighet att flytta pensionskapital till AMF. Vi är experter på att få pengarna att växa och har alltid låga avgifter.

Vad går att flytta till AMF?

Om det finns flytträtt och om arbetsgivaren tillåter det kan den anställda flytta sin individuella tjänstepension från ett annat pensionsbolag till AMF. Dessa individuella tjänstepensioner går att flytta till AMF:

  • Alternativ ITP
  • Tjänstepension
  • Engångsbetald tjänstepension
  • Löne- och bonusväxling.

Om den anställda flyttar till en traditionell försäkring hos AMF beräknas det garanterade pensionsbeloppet utifrån 100 procent av det inflyttade kapitalet. Om det är mindre än fem år till avtalad pensionsålder används 75 procent. Vid flytt till en fondförsäkring används hela det inflyttade kapitalet till att köpa fondandelar.

Så flyttar du pension till AMF

Beroende på avtal och sparform tar det ungefär 2–4 månader innan flytten är klar.

  • Kontakta det avgivande bolaget och be om ett flyttfaktablad. Flyttfaktabladet innehåller information om flyttbart kapital, försäkringsavgifter och annan information om försäkringen. 
  • Det avgivande bolaget återkommer med ett flyttfaktablad.

När du har fått flyttfaktabladet från det avgivande bolaget behöver du fylla i och skicka tillbaka flyttblanketter till oss.

Fyll i de här blanketterna om du ska flytta en premiedragande tjänstepension:

Du som förmedlare eller företag kan teckna vår individuella tjänstepension, AMF Tjänstepension, för de anställda. Den går att utforma utifrån företagets och de anställdas behov.
Mer om AMF Tjänstepension

Fyll i de här blanketterna om du ska flytta en tjänstepension som är engångsbetald eller ett fribrev, dvs inte premiedragande:

Skicka blanketten till:
AMF
113 88 Stockholm

När vi fått de ifyllda blanketterna tecknar vi en försäkring hos AMF och skickar en bekräftelse till den anställda. Vi skickar också ett uppdrag om flytt till det avgivande bolaget. 

Så snart flytten är klar kan den anställda logga in på Mina sidor och se det inflyttade kapitalet. Den anställda kan även se en prognos på pensionens storlek och göra egna beräkningar på när och hur länge pensionen ska betalas ut.

Det tar ungefär 2–4 månader innan flytten är klar.

Tre skäl att välja AMF

Byta förvaltningsform eller flytta inom AMF

Om den anställde vill byta förvaltningsform på sin försäkring hos AMF går det bra. Flytt inom AMF kan ske mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det tar ungefär 3 månader att genomföra en flytt.

Skicka blanketten till:
AMF
113 88 Stockholm

När vi fått den ifyllda blanketten genomför vi flytten av pensionskapitalet.

Vi skickar en bekräftelse till den anställda.

Så snart flytten är klar kan den anställda logga in på Mina sidor och se den nya försäkringen. Den anställda kan även se en prognos på pensionens storlek och göra egna beräkningar på när och hur länge pensionen ska betalas ut.

Det tar ungefär 3 månader innan flytten är klar.