När kan jag ta ut pensionen?

Du bestämmer själv när din tjänstepension ska börja betalas ut. Gör du inget eget val börjar den att betalas ut automatiskt vid en viss ålder. 

Vid vilken ålder utbetalningen startar automatiskt beror på vilket avtalsområde du tillhör, vissa tjänstepensioner startar automatiskt vid 65 år, andra senare. Om du vill kan du välja att ta ut din pension tidigare eller senare. Längre ner på sidan kan du läsa om vad som gäller för ditt avtalsområde.

Om du vill ta ut pensionspengarna vid en annan tidpunkt är det viktigt att du gör ditt val i god tid innan utbetalningen startar, eftersom det inte går att ändra efteråt.

Så gör du ditt val

På Mina sidor ser du vilka valmöjligheter du har. Du kan också räkna på olika alternativ för att se hur din pensions storlek påverkas beroende på när du börjar ta ut den.

 • Om du vill ändra något i din utbetalning måste du meddela det på Mina sidor. Du kan göra det tidigast 7 månader och senast 2 månader innan din utbetalning ska starta.
 • Om du inte meddelar något annat betalas din pension ut så som den är tecknad. 

Logga in på Mina sidor för att se över och ändra din pension. Om du saknar en e-legitimation, eller av någon annan anledning inte kan logga in, kan du kontakta oss så skickar vi hem en blankett till dig istället. 

 

När kan du börja ta ut din pension?

Din tjänstepension fungerar olika beroende på vilket avtalsområde du tillhör. När du kan ta ut din tjänstepension och under hur lång tid bestäms i avtalet som fack och arbetsgivare har förhandlat fram. På Mina sidor ser du vilken tjänstepension du har hos AMF.

 • Din pension börjar betalas ut automatiskt från den månad som du fyller 65 år, om du inte väljer något annat.
 • Du kan tidigast ta ut pensionen från och med månaden efter att du har fyllt 55 år.
 • Det finns ingen övre åldersgräns när du måste börja ta ut pensionen.
 • Din pension börjar betalas ut automatiskt från och med månaden efter du har fyllt 70 år, om du inte väljer något annat.
 • Du kan tidigast ta ut pensionen från och med 60 års ålder.
 • Det finns ingen övre åldersgräns när du måste börja ta ut pensionen.
 • ITP 1 börjar betalas ut automatiskt från den månad som du fyller 66 år, om du inte väljer något annat. 
 • ITPK börjar betalas ut automatiskt från den månad som du fyller 65 år, om du inte väljer något annat.
 • Du kan tidigast ta ut din ITP 1 och ITPK från och med månaden efter att du har fyllt 55 år. För ITPK kan det i vissa fall vara fördelaktigt att vänta tills du har fyllt 62 år, kontakta gärna oss för mer information.
 • För att kunna ta ut din ITP 1 eller ITPK före avtalad pensionsålder behöver du sluta jobba helt, eller jobba mindre än 8 timmar i veckan. Du får inte ha sjukpenning, sjukersättning eller arbetsskadeersättning, och inte heller ansökt om sådan ersättning.
 • Det finns ingen övre åldersgräns när du måste börja ta ut pensionen.
 • Din pension börjar betalas ut automatiskt från den månad som du fyller 65 år, om du inte väljer något annat.
 • Du kan tidigast ta ut pensionen från och med månaden efter att du har fyllt 55 år.
 • Det finns ingen övre åldersgräns när du måste börja ta ut pensionen.
 • Din pension börjar betalas ut automatiskt den månad som du fyller 72 år, om du inte väljer något annat.
 • Du kan tidigast ta ut PA 16 avdelning 1 från 63 år.
 • Du kan tidigast ta ut PA 16 avdelning 2 från 61 år. Om du är född 1966 eller senare gäller tidigast från 63 år.
 • Det finns ingen övre åldersgräns när du måste börja ta ut pensionen.
 • Din pension börjar normalt att betalas ut automatiskt från den månad som du fyller 65 år, om du inte väljer något annat.
 • Vanligtvis gäller att du tidigast kan ta ut pensionen från och med månaden efter att du har fyllt 55 år. Se dina valmöjligheter på Mina sidor eller i ditt försäkringsbesked.

Se på Mina sidor vad som gäller och vilka valmöjligheter du har.