Våra fonder

AMF har ett väl genomtänkt fondutbud av aktivt förvaltade fonder med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande. Här hittar du information om vårt fonderbjudande.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Spara i våra fonder

Mer information om fonderna