Fonder för alla typer av sparande

Sparar du till ett hus, en tågluff eller inget särskilt? Hos oss kan du spara till vad som helst.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Köp våra fonder

Du kan köpa våra fonder på de flesta fondtorg. På Nordnet och Avanza kan du jämföra fonderna och se både utveckling och innehav.

Spara till pensionen

Mer information om fonderna

Vanliga frågor

Ja, det är möjligt att spara i våra fonder genom ett investeringssparkonto, men då behöver du köpa fonderna via din bank. Du kan enkelt välja våra fonder hos aktörer som erbjuder ISK, som t.ex. Avanza, Nordnet eller din bank. Här kan du läsa mer om var du kan köpa våra fonder.

Du kan inte öppna ett ISK via oss på AMF. 

En aktiefond placerar i aktier, det vill säga är ägare i företag, och innebär generellt sett en högre risk än räntefonder vilket också innebär att de kan ge en högre avkastning. En bred aktiefond som placerar globalt i olika marknader och branscher sprider riskerna och har generellt sett lägre risk och en lägre förväntad avkastning i förhållande till en smalare aktiefond som till exempel placerar i ett visst land och/eller viss bransch.

En räntefond investerar i räntebärande värdepapper, som till exempel obligationer vilket kan liknas vid ett lån. Räntefonder innebär därmed lägre möjlighet till avkastning men ger också mer förutsägbarhet i sparandet och en lägre risk. De delas ofta upp i korta eller långa räntefonder utifrån hur lång genomsnittlig löptid obligationerna har. Korta räntefonder innebär lägst risk.

Fonders förvaltningsavgifter kan skilja sig mycket åt.

Finansinspektionens (FI) jämförelsetal visar den vanligaste avgiften för olika typer av fonder. För 2023 är jämförelsetalet för aktivt förvaltade Sverigefonder 1,25 procent. Jämförelsetalet för aktivt förvaltade globalfonder är 0,8 procent. FI har inte publicerat avgifter för räntefonder.

Alla AMFs aktiefonder är aktivt förvaltade och har en avgift på 0,4 procent. Våra räntefonder är också aktivt förvaltade och har en avgift på 0,1 procent.

Om du vill veta mer om fondavgifter kan vi rekommendera vår senaste avgiftsrapport.

Aktiv förvaltning betyder att förvaltaren väljer vilka aktiebolag eller räntebärande instrument som fonden ska investera i. Målet med investeringen är att skapa mer avkastning än genomsnittet.

Förvaltarna analyserar därför de finansiella marknaderna och bolagen noggrant och kan väga in bolagens marknadsposition, kassaflöden och hållbarhetsaspekter i sina beslut.

Indexförvaltade fonder har istället som mål att följa ett visst index och köper och säljer därför mekaniskt utan att ta egna beslut. Indexfonderna investerar därför på ett sätt som gör att fördelningen mellan länder, industrier och storlek på bolag återspeglar det valda indexet.