Sköta pensionen åt någon annan

Här har vi samlat information för dig som är god man eller förvaltare, så att du ska kunna ta hand om din huvudmans pension hos AMF på ett enkelt och korrekt sätt.

Kvinna och man som sitter vid en laptop

Logga in med en e-legitimation

Du kan logga in på AMFs Mina sidor med din egen e-legitimation, till exempel BankID, för att hitta din huvudmans utbetalningsbesked, kontrolluppgifter med mera. För att kunna logga in som god man eller förvaltare behöver du först skicka en kopia på förordnandet från överförmyndaren till oss. Du som är vårdnadshavare kan logga in direkt utan ett förordnande eller fullmakt. 

Det här kan du se och göra när du loggat in 

  • Se huvudmannens pensionsförsäkringar och vad de innehåller. 
  • Se gjorda och kommande utbetalningar.  
  • Se vilket konto som pengarna sätts in på.
  • Ändra kontaktuppgifter.
  • Ändra skatt.
  • Läsa brev och meddelanden från AMF.

Förordnande från överförmyndaren 

Förordnandet visar i vilken utsträckning som du som god man och förvaltare har rätt att företräda din huvudman. För att du ska kunna logga in på Mina sidor och för att vi ska kunna svara på frågor och göra eventuella ändringar behöver vi få in en kopia av förordnandet. 

Du kan mejla kopian till info@amf.se eller skicka den per post till: 

AMF 
113 88 Stockholm 

Kom ihåg att meddela oss om förordnandet ändras eller upphör. 

Ett uppdrag som god man eller förvaltare brukar gälla: 

  • Att bevaka huvudmannens rättigheter, till exempel att ansöka om stöd och service. 
  • Att förvalta egendom, till exempel att betala räkningar och deklarera. 
  • Att sörja för person, till exempel se till att huvudmannen har ett bra boende. 

Ändra adress 

AMF hämtar automatiskt din huvudmans adress från Statens personadressregister, SPAR. Om du vill att vi ska skicka din huvudmans brev till din adress behöver du anmäla en så kallad särskild postadress hos Skatteverket. 

Gör anmälan om särskild postadress hos Skatteverket.