Finansiell information

Här hittar du våra hel- och delårsrapporter samt nyckeltal för bolaget AMF och för våra försäkringar.