Finansiell information

Här hittar du hel- och delårsrapporter från AMF och AMF Fonder. I rapporterna hittar du bland annat förvaltningsberättelse och årsbokslut.