Låga avgifter

Låga avgifter gör stor skillnad för din framtida pension. Hos AMF kan du känna dig trygg med att du alltid får låga avgifter oavsett vilken sparform du väljer.

Att låga avgifter är bättre än höga kan låta självklart. Avgifterna får extra stor betydelse för utvecklingen av ditt pensionskapital när du sparar under många år. Men hur funkar det egentligen?

Lägre avgifter ger högre pension

AMF har räknat ut att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 100 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 35 års sparande. Detta kan jämföras med en avgift på 0,2 procent, vilken minskar kapitalet med 23 000 kronor.

Särskilt viktigt i oroliga tider

Under tider av ekonomisk oro kan avkastningen sjunka, då bli avgifterna både viktigare och mer kännbara. I goda ekonomiska tider kan höga avgifter kamoufleras eftersom pensionen växer bra ändå. När börsen backar blir alltså avgifterna extra viktiga – de ska inte äta upp den värdeökning du får.  

Vill du ta kontroll över ditt pensionssparande bör du börja med att se över avgifterna. Storleken på avgifterna går att påverka och kan göra stor skillnad eftersom du sparar till pensionen i många år.

Villkor och förköpsinformation

Du hittar vilka avgifter som gäller i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation. Informationen är indelad utifrån vilket avtalsområde du tillhör.