Försäkringsvillkor och förköpsinformation

Här hittar du dina försäkringsvillkor och vilken förköpsinformation som gäller, i dessa dokument finns också information om avgifter.

Här finns också hållbarhetsinformation om traditionell försäkring respektive fondförsäkring. Informationen är indelad utifrån vilket avtalsområde du tillhör.

Avtalsområden

ITP 1 och ITPK

Gäller från och med 1 januari 2023 för försäkringsavtal tecknade 1 oktober 2018 till och med 30 september 2023. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.

AMF som försäkringsdistributör