Återbetalningsskydd – vad händer med pensionen om du dör?

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att dina närstående ska få pengarna i din tjänstepension om du dör.

Om du vill att din pension ska betalas ut till dina närstående om du dör behöver du ha ett återbetalningsskydd. Om du inte har det får andra försäkrade din pension när du dör.

Du kan ansöka om återbetalningsskydd innan din tjänstepension börjar betalas ut - men du kan ta bort det när som helst. Vid olika tidpunkter i livet kan det vara bra att se över ditt val av återbetalningsskydd, exempelvis

 • när du fått barn
 • när du gifter dig eller
 • när barnen flyttar hemifrån.

Återbetalningsskydd kostar inget, däremot kan din pension bli lite högre om du väljer bort skyddet då du får ta del av arvsvinster från andra sparare. Ju äldre du blir desto större blir summan du får ta del av.

Guide: Behöver du återbetalningsskydd

Guide i att välja återbetalningskydd eller inte

Med återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare en efterlevandepension.

 • Om du avlider innan utbetalningen av din pension har startat, betalas efterlevandepensionen vanligtvis ut varje månad under fem år.
 • Om du avlider efter att utbetalningen av din pension har startat fortsätter utbetalningarna som en efterlevandepension under återstående utbetalningstid, dock som längst i 20 år.
 • Din pension blir lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster.

Utan återbetalningsskydd

 • Din pension blir något högre, eftersom du får ta del av arvsvinster.
 • Om du avlider innan din pension har betalats ut upphör försäkringen. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital.
 • Ditt pensionskapital omvandlas till arvsvinster som fördelas till andra pensionssparare hos AMF.

Tänk på att...

Om du saknar partner eller barn bör du välja bort återbetalningsskydd för tjänstepension eftersom exempelvis särbo, syskon, släktingar och vänner inte räknas som förmånstagare till en pensionsförsäkring.

Ta bort eller lägg till återbetalningsskydd

När du loggar in ser du om du har återbetalningsskydd eller inte under Mitt sparande. Där hittar du också information om hur du gör för att ansöka om, eller ta bort, återbetalningsskyddet och se vilka dina förmånstagare är.

Du kan även se en prognos på hur mycket din pension påverkas med eller utan ett återbetalningsskydd och vad dina förmånstagare skulle få om du dör.

Logga in

Villkoren för återbetalningsskydd kan se olika ut beroende på vilken försäkring du har. Läs gärna mer i villkoren för just din försäkring, som du enklast hittar på Mina sidor.

Prognos för återbetalningsskydd hittar du på mina sidor.

Vanliga frågor och svar om återbetalningsskydd

Det är ett efterlevandeskydd som innebär att pengarna i din tjänstepensionsförsäkring går till dina förmånstagare – i första hand din make, sambo eller registrerad partner och i andra hand dina barn – om du dör. Du kan också utse vissa andra personer till förmånstagare.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som kan ge ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Efterlevandeskydden ser lite olika ut beroende på bland annat kollektivavtal.

Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som innebär att dina efterlevande förmånstagare får ta del av pensionskapitalet i en pensionsförsäkring.

De personer som kan få utbetalning av efterlevandepension kallas förmånstagare. 

Om du inte har meddelat något annat gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Enligt det är följande personer förmånstagare:

 • i första hand: maka/make, sambo eller registrerad partner,
 • i andra hand: barn

Om du vill ändra något i det generella förmånstagarförordnandet – till exempel låta ditt/dina barn vara förmånstagare i första hand – eller om du vill att någon annan ska vara förmånstagare, måste du anmäla det genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Utöver personerna som nämnts ovan kan du välja att ha följande personer som förmånstagare:

 • tidigare maka/make, sambo eller registrerad partner
 • egna styvbarn/fosterbarn
 • barn/styvbarn/fosterbarn till maka/make, sambo eller registrerad partner
 • barn/styvbarn/fosterbarn till tidigare maka/make, sambo eller registrerad partner

Ett förmånstagarförordnande gäller så länge försäkringen gäller eller tills det återkallas eller ändras.

Det är bra att då och då se över ditt val av återbetalningsskydd och se till att det stämmer med din nuvarande livssituation. Om dina barn till exempel har vuxit upp och är självförsörjande kanske det inte längre finns någon anledning att ha återbetalningsskydd. Om din familjesituation förändras kan du ansöka om att lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd.

Du kan lägga till ett återbetalningsskydd fram till att utbetalning av din pension har startat. Du kan däremot alltid ta bort ett återbetalningsskydd även när utbetalningen pågår.

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Men däremot går du miste om arvsvinster från andra sparare som inte heller har återbetalningsskydd. Arvsvinsterna gör din egen pension högre.

Om du till exempel är 65 år och har 100 000 kronor i kapital så blir den årliga arvvinsten 11,91*100 = 1 191 kronor.

Ålder Ungefärlig arvsvinst per 1 000 kr pensionskapital och år
30 år 0,68 kr
50 år 1,28 kr
65 år 11,91 kr
75 år 29,96 kr
85 år 96,30 kr
95 år 334,42 kr

Tabellen visar ungefärlig storlek på årlig arvsvinst per 1 000 kr i pensionskapital per 2024-01-01 om du inte har återbetalningsskydd. Gäller för Avtalspension SAF-LO.

Återbetalningsskyddet på din försäkring gäller från att det tecknas och som längst i 20 år efter att utbetalningen startat.

 • Om du dör innan utbetalningen av din pension har startat, betalas efterlevandepensionen vanligtvis ut varje månad under fem år.
 • Om du dör efter att utbetalningen av din pension har startat fortsätter utbetalningarna som en efterlevandepension under återstående utbetalningstid, dock som längst i 20 år.

Arvsvinst innebär att när du avlider fördelas pengarna som finns kvar i din försäkring mellan andra sparare som fortfarande lever och som inte heller har återbetalningsskydd.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och pensionskapitalen vanligtvis är lägre. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider och pensionskapitalen vanligtvis är högre. Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskyddet när din familj inte längre behöver den ekonomiska tryggheten. På det viset får du högre pension.

Mina sidor hos AMF ser du om du har återbetalningsskydd eller hur mycket du har fått i arvsvinst.

Ålder Ungefärlig arvsvinst per 1 000 kr pensionskapital och år
30 år 0,68 kr
50 år 1,28 kr
65 år 11,91 kr
75 år 29,96 kr
85 år 96,30 kr
95 år 334,42 kr

Tabellen visar ungefärlig storlek på årlig arvsvinst per 1 000 kr i pensionskapital per 2024-01-01 om du inte har återbetalningsskydd. Gäller för Avtalspension SAF-LO.