Det här är AMF

Vårt viktigaste uppdrag är att leverera en bra och trygg pension till våra drygt 4 miljoner kunder. Vi erbjuder traditionell försäkring och fondförsäkring för kollektivavtalad tjänstepension samt fonder för långsiktigt sparande.

  • AMF ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Vi drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst går till våra drygt 4 miljoner kunder.
  • Vi erbjuder låga avgifter inom traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM och fritt fondsparande.
  • Vi förvaltar drygt 790 miljarder kronor och är en av de största aktiva ägarna på Stockholmsbörsen.
  • AMF-koncernen består av AMF Tjänstepension samt dotterbolagen AMF Fonder och AMF Fastigheter. Vi grundades 1973 och har huvudkontor i Stockholm.
  • För oss är det viktigt att investera våra kunders pengar på ett ansvarsfullt sätt och utifrån vår verksamhet bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

AMF i korthet

AMF är ett tjänstepensionsbolag som grundades 1973 och ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv. AMF är förval för avtalsområdet SAF-LO och drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst går till våra kunder. AMF-koncernen består av moderbolaget AMF Tjänstepension samt dotterbolagen AMF Fonder och AMF Fastigheter. Vi är cirka 460 anställda med huvudkontor i Stockholm och drygt 837 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Vanliga frågor och svar

Du hittar fler frågor och svar i vårt kundforum. Där kan du också ställa egna frågor.

AMF är en förkortning för Arbetsmarknadsförsäkringar. 

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän som en arbetsgivare kan vara tvungen att teckna enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.

AMF har cirka 4 miljoner kunder. Logga in på Mina sidor för att se om du är en av dem!  

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig. 

Så lämnar du synpunkter och klagomål