Rapporter

AMF Fonder publicerar på denna sida löpande rapporter avseende våra fonder och avgifter på fondmarknaden.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Månadsrapporter

Innehåller information om AMFs fonders utveckling.

2023

Februari 2023

Januari 2023

2022

December 2022

November 2022

Oktober 2022

September 2022

Augusti 2022

Juli 2022

Juni 2022

Maj 2022

April 2022

Mars 2022

Februari 2022

Januari 2022

2021

December 2021

November 2021

Oktober 2021

September 2021

Augusti 2021

Juli 2021

Juni 2021

Maj 2021

April 2021

Mars 2021

Februari 2021

Januari 2021

 

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Beskriver utförligt om AMFs fonders förvaltningsresultat med mera. Förvaltarna berättar om sina fonder och marknaderna och fullständig information om fondernas innehav och nyckeltal redovisas.

2022

Årsberättelse 2022

Halvårsredogörelse 2022

2021

Årsberättelse 2021

Halvårsredogörelse 2021

2020

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

2019

Årsberättelse fonder 2019

Halvårsredogörelse 2019

 

Arkiv

 

 

Avkastning (slutkursvärderat, inkl. avgifter) senaste 10 åren avkastning mot jämförelseindex

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiefond  Asien Stilla havet 12,7% 14,7% 6,5% 11,1% 17,2% -5,6% 28,3% 12,3% 8,9% -9,3%
   Index 13,0% 18,9% 8,1% 13,1% 17,6% -6,8% 28,5% 6,4% 9,5% -8,6%
Aktiefond  Europa 25,2% 15,5% 6,4% 7,0% 12,1% -8,9% 29,6% 1,1% 23,1% -4,0%
   Index 23,8% 14,4% 4,7% 5,6% 11,8% -6,2% 32,5% -4,8% 28,2% -7,4%
Aktiefond  Global  23,3% 25,4% 6,7% 15,6% 10,1% -1,1% 34,7% 5,2% 33,3% -7,3%
   Index 23,1% 27,0% 5,6% 16,2% 10,9% -1,1% 34,3% 1,8% 33,2% -8,8%
Aktiefond  Nordamerika  28,8% 35,8% 10,1% 18,7% 6,9% 5,3% 39,0% 6,2% 46,2% -7,6%
   Index 31,1% 37,2% 8,1% 19,6% 8,0% 4,3% 38,2% 3,7% 44,6% -9,6%
Aktiefond  Småbolag  38,3% 12,0% 34,2% 13,0% 9,6% -2,6% 42,2% 41,5% 48,7% -37,6%
   Index 36,6% 21,6% 30,1% 12,2% 8,8% -0,2% 43,2% 23,0% 37,1% -31,4%
Aktiefond  Sverige  26,9% 15,4% 8,6% 8,6% 7,9% -4,9% 25,7% 11,7% 40,5% -28,3%
   Index 25,6% 15,0% 6,3% 9,2% 10,0% -4,6% 35,0% 14,8% 39,3% -22,8%
Aktiefond  Tillväxtmarknader¹               7,9% 6,7% -11,5%
   Index               5,4% 8,0% -13,1%
Aktiefond  Världen  25,1% 19,9% 8,7% 11,6% 8,1% -3,7% 28,3% 8,0% 37,3% -19,4%
   Index 24,7% 19,8% 6,0% 12,0% 10,5% -3,2% 34,8% 9,6% 37,0% -17,2%
Balansfond  15,5% 14,7% 5,6% 8,3% 5,2% -1,9% 16,9% 6,0% 22,4% -15,5%
   Index 14,4% 14,3% 4,1% 8,1% 6,4% -1,5% 20,5% 7,3% 20,8% -13,8%
Företagsobligationsfond²             1,6% 1,0% 0,9% -3,4%
   Index             -0,5% -0,2% -0,2% 0,2%
Räntefond  Kort 2,1% 1,6% -0,4% 0,1% -0,3% -0,5% -0,3% 0,3% -0,1% -0,5%
   Index 0,9% 0,5% -0,3% -0,7% -0,8% -0,8% -0,5% -0,2% -0,2% 0,2%
Räntefond  Lång 0,7% 8,1% 0,5% 3,3% 0,7% 1,2% 1,7% 2,0% -0,4% -8,0%
   Index 0,1% 7,5% 0,5% 2,8% 0,4% 1,0% 1,2% 1,4% -1,0% -7,9%
Räntefond  Mix -1,8% 11,1% 0,6% 2,1% -0,6% 0,0% 1,7% 2,7% -1,8% -8,9%
   Index -2,7% 10,3% 0,5% 1,9% -0,7% 0,0% 1,4% 2,4% -1,9% -9,6%
Strategifond Global³                    
   Index                    

 

¹ Fonden startade 2019-12-11
² Fonden startade 2018-08-29
³ Fonden starade 2022-07-01


Fondavgiftsrapporter

AMF Fonder publicerar årligen en rapport som går igenom utvecklingen av fondavgifter på den svenska marknaden.

Fondavgiftsrapport 2021

Fondavgiftsrapport 2020

Fondavgiftsrapport 2019

Fondavgiftsrapport 2018

Fondavgiftsrapport 2017

Arkiv