Rapporter

AMF Fonder publicerar på denna sida löpande rapporter avseende våra fonder och avgifter på fondmarknaden.

Månadsrapporter

Innehåller information om AMFs fonders utveckling.

2021

December 2021

November 2021

Oktober 2021

September 2021

Augusti 2021

Juli 2021

Juni 2021

Maj 2021

April 2021

Mars 2021

Februari 2021

Januari 2021

2020

December 2020

November 2020

Oktober 2020

September 2020

Augusti 2020

Juli 2020

Juni 2020

Maj 2020

April 2020

Mars 2020

Februari 2020

Januari 2020

 

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Beskriver utförligt om AMFs fonders förvaltningsresultat med mera. Förvaltarna berättar om sina fonder och marknaderna och fullständig information om fondernas innehav och nyckeltal redovisas.

2021

Halvårsredogörelse 2021

2020

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2020

2019

Årsberättelse fonder 2019

Halvårsredogörelse 2019

 

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

AMF Fonder publicerar årligen en rapport som går igenom utvecklingen av fondavgifter på den svenska marknaden.

Fondavgiftsrapport 2020

Fondavgiftsrapport 2019

Fondavgiftsrapport 2018

Fondavgiftsrapport 2017

Arkiv

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.