Nyheter till förmedlare och företagskunder

Här hittar du nyheter till dig som är företagskund eller förmedlare.

 • Ändringar för PA 16 från 1 januari 2024

  Arbetsgivarverket och facken inom det statliga området har kommit överens om ändringar i pensionsavtalet PA 16. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2024. Så här påv…
 • Ändrat avgiftstak SAF-LO

  Från den 1 januari 2024 ändrar vi avgiftstaket för traditionell försäkring inom Avtalspension SAF-LO. De försäkrade kommer att få information om ändringen från oss, antin…
 • Information om förändringar för ITP hos AMF

  Med vårens upphandling av pensionsbolag inom ITP-planen är vi glada över förtroendet att fortsatt vara ett av de valbara pensionsbolagen inom tjänstepensionen ITP. Med vå…
 • Förbättrad trygghet i AMFs traditionella försäkring

  Från och med 1 maj 2023 förbättrar vi garantin i traditionell försäkring inom avtalsområdena Avtalspension SAF-LO, AKAP-KR/KAP-KL och PA 16 samt AMF Tjänstepension. För I…
 • Förändring i fondförsäkring

  Vi utvärderar ständigt vårt fondutbud och har beslutat att byta ut fonden Vanguard Japan Index till Storebrand Japan A EUR. Storebrand Japan A EUR är en mer hållbar japan…
 • Förändring i fondförsäkring

  Swedbank Robur har meddelat att de kommer genomföra en förändring av Swedbank Robur Östeuropafond A.
 • Hur förändrades tjänstepensionen vid årsskiftet?

  Det ekonomiska läget är osäkert och konjunkturen svag. Överallt märks stigande priser och många får en alltmer pressad privatekonomi. Dessutom har vi ett krig i Europa so…
 • Tryggare pensionsutbetalningar

  Från och med 1 januari 2023 sker en förändring i AMFs traditionella försäkring som innebär att vi ändrar sättet att förstärka garantin i traditionell försäkring. Förstärk…
 • AMF stärker tryggheten för sparare under utbetalning

  Det kapital som förvaltas av AMF har under ett antal år givit en god avkastning och en allt starkare solvens. Mot den bakgrunden har AMF fattat beslut om att ca 17 miljar…
 • Förändring i fondförsäkring

  Pictet Russia Index IS kommer att utgå ur AMFs fondförsäkringsutbud. Pictet har beslutat att avveckla fonden. Fonden kommer därför att bytas till AMF Aktiefond Tillväxtma…
 • AMF sänker flyttavgiften

  AMF sänker flyttavgiften för individuell försäkring till 600 kronor för både fondförsäkring och traditionell försäkring från och med 1 april 2021.
 • MisLife 2.0 - ny standard kommer 18 mars

  Från och med den 18 mars kommer det finnas möjlighet att gå över till MisLife 2.0 hos AMF för förmedlare.