Tryggare pensionsutbetalningar i traditionell försäkring

Från och med 1 januari 2023 sker en förändring i AMFs traditionella försäkring som innebär att vi ändrar sättet att förstärka garantin i traditionell försäkring. Förstärkning av garanti ger kunderna tryggare och stabilare pensionsutbetalningar.

För vem gäller det här?

Villkorsändringen gäller försäkringar som idag omfattas av förstärkning av garanterade pensionsbelopp. De försäkringar som berörs är de tecknade inom avtalsområdena Avtalspension SAF-LO, KAP-KL/AKAP-KL och PA 16 samt AMF Tjänstepension.

När börjar det gälla?

Vi inför ändringen i försäkringsvillkoren i januari 2023.

Information till försäkrade

I januari 2023 uppdaterar vi försäkringsvillkoren på amf.se. De försäkrade som är 54 år och äldre får ett informationsbrev från oss i oktober-november 2022. I brevet hänvisar vi till mer information på amf.se/garantiforstarkning2023.

Om du vill veta mer

Läs mer om ändringen som gäller från januari 2023.