Förbättrad trygghet i AMFs traditionella försäkring

Från och med 1 maj 2023 förbättrar vi garantin i traditionell försäkring inom avtalsområdena Avtalspension SAF-LO, AKAP-KR/KAP-KL och PA 16 samt AMF Tjänstepension. För ITP gäller ändringen från 1 oktober 2023 i samband med att upphandlingen för ITP 2023 träder ikraft.

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas bland annat utifrån en andel av varje inbetalning som görs till den försäkrades försäkring. Från och med 1 maj 2023 kommer vi att beräkna det garanterade pensionsbeloppet utifrån följande andel:

  • Vid inbetalning: 100 procent.
  • Vid flytt av kapital till AMF: 100 procent. Om det är mindre än fem år kvar till avtalad pensionsålder gäller 75 procent.

Till och med april 2023 används 85 procent av inbetalningen till försäkringen för att beräkna det garanterade pensionsbeloppet.

Högre garanti samtidigt som den förväntade avkastningen är fortsatt god

Andelen som kommer användas för att beräkna garantin sätts utifrån vår ambition att kunna leverera stabila framtida pensionsutbetalningar och en bra tillväxt på pensionskapitalet. Enkelt uttryckt en kombination av trygghet och god avkastning. Med den här förändringen vill vi ge pensionen bästa möjliga förutsättningar utifrån rådande läge på finansmarknaderna.

Information till de försäkrade

Den 1 maj 2023 uppdaterar vi försäkringsvillkoren på amf.se. De kunder som inte har påbörjat utbetalningen av sin pension får information om förändringen på Mina sidor.

Mer information

Så beräknar vi garantin i traditionell försäkring