Vad sparar du till?

Sparandet är olika för alla. Vissa vet precis vad de sparar till och har tydliga mål, medan andra kanske bara sparar för att det känns skönt att ha lite extra. Oavsett vad du sparar till har vi flera fonder med höga betyg och låga avgifter.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Aktiefonder för långsiktigt sparande

Om du sparar till något långt fram i tiden kan det vara bra att spara i en aktiefond med relativt hög risk. Det gör att pengarna har möjlighet att växa.

Många väljer att månadsspara i fonder. Genom att sätta in lite varje månad får du en sparvana samtidigt som du sprider risken. Till skillnad från att betala in en engångssumma delar du upp och slipper hålla koll på börsens upp- och nedgångar. Historiskt sett har marknaden alltid återhämtat sig, även om det ibland tagit lite tid!

Våra aktiefonder är aktivt förvaltade, har alltid låga avgifter och ofta höga betyg. Både vår globalfond och vår Nordamerikafond har fått fem av fem stjärnor av den oberoende fondutvärderaren Morningstar*.

 • Investerar brett i europeiska bolag
 • Låg förvaltningsavgift: 0,40 procent

AMF Aktiefond Europa placerar i flera olika branscher och valutor. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i marknadsnoterade aktier i Europa.

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Eftersom fondens risk är relativt hög rekommenderas sparhorisonten vara fem år.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

En bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader

 • Starka betyg från Morningstar; fem stjärnor i Morningstar Total Rating* och betyget silver i Morningstar Medalist Rating*
 • Låg förvaltningsavgift: 0,40 procent

Många som sparar långsiktigt i aktiefonder väljer att investera i en globalfond. Globalfonder sprider risken över valutor och länder och har möjlighet att investera i bolag från hela världen. AMF Aktiefond Global investerar i flera olika typer av bolag och i flera branscher. Fondens risk är relativt hög och sparhorisonten rekommenderas därför vara fem år.

Fonden placerar en stor del i USA, men även europeiska och asiatiska bolag utgör en betydande del. Andelen svenska aktier avspeglar ungefär den svenska börsens storlek i förhållande till USA och Europa. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

 • Investerar på världens största aktiemarknad
 • Starka betyg från Morningstar: Fem stjärnor i Total Rating från Morningstar* och silver i Morningstar Medalist Rating*.
 • Låg förvaltningsavgift: 0,40 procent

Vår Nordamerikafond har presterat långt över index och uppmärksammats av bland annat Placera för sin höga avkastning de senaste fem åren.

Fonden investerar i flera olika branscher på de största amerikanska börserna.

Precis som för våra andra aktiefonder är målsättningen att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fondens risk är relativt hög och sparhorisonten rekommenderas därför vara fem år.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

För kortsiktigt sparande: välj billiga räntefonder

Om du sparar till något som ligger nära i tiden kan du välja fonder med en lägre risknivå. Då på verkas du mindre om börsen plötsligt skulle svänga och du slipper ändra dina planer.

Räntefonder har en betydligt lägre risk än aktiefonder.

Alla våra räntefonder har en förvaltningsavgift på 0,10 procent vilket gör dem till några av Sveriges billigaste på de populära fondtorgen Nordnet och Avanza. Dessutom är de, precis som alla våra fonder, aktivt förvaltade. 

 • Investerar i obligationer med en genomsnittlig löptid på upp till ett år
 • Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor
 • Rekommenderad sparhorisont: 1 år

De värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden investerar i är i huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

 • Investerar i obligationer med en genomsnittlig löptid på mellan 2 och 10 år
 • Rekommenderad sparhorisont: 3 år

AMF Räntefond Lång placerar främst i statsobligationer, men en del av fondens innehav placerar i företagsobligationer vilket skapar möjligheter till högre avkastning.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

 • Investerar i obligationer med en genomsnittlig löptid på mellan 2 och 12 år
 • Sprider risken genom att investera i flera länder
 • Rekommenderad sparhorisont: 3 år

AMF Räntefond Mix sprider risken över flera valutor. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor, amerikanska dollar, brittiska pund och euro. Fonden valutasäkrar investeringarna till svenska kronor och tar därför ingen valutarisk.

 

Köp fonden på Avanza

Köp fonden på Nordnet

 • Investerar i företagsobligationer med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år
 • Rekommenderad sparhorisont: 2 år

Fonden placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet.

 

Köp på Avanza

Köp på Nordnet

En blandning ger balans

Om du vill ha en blandning mellan aktier och räntor kan du välja att spara i en blandfond.

En blandfond kombinerar aktier med obligationer och kan därför ge en högre förväntad avkastning än en räntefond, men har samtidigt en lägre risk än en aktiefond. Därför passar den dig som sparar på medellång sikt.

I vår balansfond får du aktiv förvaltning till en låg avgift, och andelen aktier anpassas efter marknadsläget.

 • Placerar i både aktier och räntebärande värdepapper
 • Varierande aktieandel
 • Rekommenderad sparhorisont: 3 år

Aktieandelen kan variera över tid beroende på förvaltarnas syn på utvecklingen i respektive marknad. Högst 75 procent av fondvärdet får vara placerat i aktier och majoriteten av dessa placeras på den svenska aktiemarknaden.

 

Köp fonden på Avanza 

Köp fonden på Nordnet

* Källa: Morningstar, 240131