AMF stärker tryggheten för sparare under utbetalning

Det kapital som förvaltas av AMF har under ett antal år givit en god avkastning och en allt starkare solvens. Mot den bakgrunden har AMF fattat beslut om att ca 17 miljarder kronor ska användas för att omvandla överskott till garantier, för drygt 500 000 kunder med traditionell försäkring under utbetalning.

Den nya garantin kommer att vara synlig på amf.se för berörda inloggade kunder från och med den 15 juni. Den stärkta garantin påverkar inte storleken på dagens pensionsutbetalningar.