Våra största innehav

Här redovisar vi våra största engagemang, noterade innehav, i AMFs portfölj.

AMFs fem största engagemang, kapitalandel

Per den 31 maj 2023

Bolag Kapital Innehavstyp
AMF Fastigheter 100,00 % Dotterbolag
Bergvik Skog Öst 89,90 % Intressebolag
Rikshem 50,00 % Intressebolag
Antilooppi 50,00 % Intressebolag
Delcore 50,00 % Intressebolag

AMFs fem största noterade innehav, marknadsvärde

Per den 31 maj 2023

Bolag Bransch Marknadsvärde (Msek)

Investor

Finans 26 370
Volvo Industri 14 445
Atlas Copco Industri 13 521
SEB Finans 12 854
SCA Skogsindustri 8 905

 

Innehav i AMFs traditionella försäkring 2023