Våra största innehav

Här redovisar vi våra största engagemang, noterade innehav samt onoterade aktieinnehav i AMFs portfölj.

AMFs fem största engagemang, kapitalandel

Per den 31 december 2022

Bolag Kapital Innehavstyp
AMF Fastigheter 100,00 % Dotterbolag
Bergvik Skog Öst 89,90 % Intressebolag
Rikshem 50,00 % Intressebolag
Antilooppi 50,00 % Intressebolag
Ormonde 49,00 % Intressebolag

AMFs fem största noterade innehav, marknadsvärde

Per den 31 december 2022

Bolag Bransch Marknadsvärde (Msek)

Investor

Finans 16 594
Volvo Industri 8 473
Atlas Copco Industri 6 833
SEB Finans 5 998
SCA Skogsindustri 5 954

AMFs fem största onoterade aktieinnehav, bokfört värde

Per den 31 maj 2022

Bolag Bransch Bokfört värde (Msek)
Anticimex Skadedjursbekämpning 4 398
Northvolt Batteritillverkning 3 543
Polarium Energi 955
Budbee Distribution 579
Epidemic Sound Musik 300