Förändring i fondförsäkring

Vi utvärderar ständigt vårt fondutbud och har beslutat att byta ut fonden Vanguard Japan Index till Storebrand Japan A EUR. Storebrand Japan A EUR är en mer hållbar japanfond med lägre avgift. Storebrand Japan A EUR kommer att vara valbar inom AMFs samtliga fondförsäkringsprodukter.

Innehav och kommande inbetalningar i Vanguard Japan Index kommer omplaceras i Storebrand Japan A EUR. Bytet sker i slutet av april 2023 och avslutas senast i maj 2023. Kunden behöver inte göra något med anledning av detta. Kunder som vill göra ett eget fondval innan vi gör förändringen behöver göra det senast den 23 april 2023. Det går förstås även efter förändringen att när som helst byta till en annan fond som kunden själv väljer.

Aktuellt faktablad och informationsbroschyr för Storebrand Japan A EUR finns på amf.se från den 21 mars 2023. De kunder som har innehav eller kommande inbetalningar i fonden får ett brev från oss med information om förändringen, se brevet till kunderna.

I vårt fondutbud värdesätter vi hållbarhet högt

Vi strävar efter att erbjuda fonder med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa fonder har större möjligheter att generera en god avkastning över tid, till lägre risk.

Hållbarhet