Ändringar för PA 16 från 1 januari 2024

Arbetsgivarverket och facken inom det statliga området har kommit överens om ändringar i pensionsavtalet PA 16. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2024. Så här påverkas tjänstepensionen hos AMF av ändringarna.

PA 16 avdelning 1

De försäkringar som idag har pensionsålder 69 år och en månad kommer att ändras till pensionsålder 69 år. Pensionsbeloppen i försäkringarna räknas därmed om med hänsyn till den nya pensionsåldern. Pensionskapitalet i försäkringarna påverkas inte av omräkningen.

PA 16 avdelning 2

De försäkringar som idag har pensionsålder 65 år kommer att ändras till pensionsålder 69 år. Pensionsbeloppen i försäkringarna räknas därmed om med hänsyn till den nya pensionsåldern. Pensionskapitalet i försäkringarna påverkas inte av omräkningen. Nytt är också att den försäkrade kommer kunna tjäna in till tjänstepensionen fram till 69 år, i stället för som tidigare fram till 65 år.

Den tidigaste uttagsåldern ändras till 63 år (från tidigare 61 år). Om den försäkrade är född 1965 eller tidigare gäller fortsatt tidigast från 61 år. Om den försäkrade har ansökt om en annan pensionsålder och fått det bekräftat av oss, så gäller den valda pensionsåldern.

Information till de försäkrade

I november får de försäkrade information på Mina sidor om ändringen. De som har PA 16 avdelning 2 får även information i pensionsbeskedet i början av 2024. Försäkringsbeskeden och försäkringsvillkoren kommer att uppdateras.

Mer information

På spv.se kan du läsa om alla ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16 från 1 januari 2024

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se