Hur förändrades tjänstepensionen vid årsskiftet?

Det ekonomiska läget är osäkert och konjunkturen svag. Överallt märks stigande priser och många får en alltmer pressad privatekonomi. Dessutom har vi ett krig i Europa som leder till allvarliga mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Men hur påverkar den ekonomiska utvecklingen tjänstepensionen och hur har det sett ut historiskt?

Många kommer minnas 2022 som ett dramatiskt år. Ryssland invaderade Ukraina, och för första gången på 30 år har vi ett fullskaligt krig i Europa. I pandemins efterdyningar har en energikris seglat upp och inflationen stiger. Under året bromsade den ekonomiska utvecklingen in och det mesta tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.

När ekonomin viker och börserna faller påverkas avkastningen. År 2022 blev totalavkastningen för AMFs traditionella försäkring negativ. Det är första gången sedan 2008.

Man ska komma ihåg att pensionen är ett långsiktigt sparande. Mellan 2007 och 2021 växte pengarna i den traditionella försäkringen med i snitt 7,33 procent per år1 (totalavkastningen för 2022 publiceras i februari). Det senaste decenniet har vi också höjt pensionerna med i snitt 6 procent per år2 .

Diagram över avkastning traditionell försäkring
Över tid har utbetalningsbelopp från premiebestämd tjänstepension i AMF växt mer än pensioner som är inkomst- och prisindexerade.

Se bilden större som pdf här

Läs mer om hur pensionen hos AMF har utvecklats över tid här

1. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 20070101-20211231.
2. Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2013-2022.