Förändring i fondförsäkring

Pictet Russia Index IS kommer att utgå ur AMFs fondförsäkringsutbud. Pictet har beslutat att avveckla fonden. Fonden kommer därför att bytas till AMF Aktiefond Tillväxtmarknader.

Fondbytet kommer att ske automatiskt för de kunder som har innehav i fonden. Kunden behöver inte göra något med anledning av detta. Bytet sker med start den 22 april 2021 och avslutas i slutet av april 2021.

Om kunden istället vill göra ett eget fondval innan vi gör förändringen behöver fondbytet ske senast den 18 april 2021. Kunden kan förstås även efter förändringen när som helst byta till en annan fond.

De kunder som har innehav i fonden får ett brev från oss med information om förändringen.

Du hittar mer information om AMF Aktiefond Tillväxtmarknader i Fondutbud och kurser.