Tre nya fonder inom kollektivavtalad tjänstepension

Vi förstärker vår fondförsäkring inom kollektivavtalad tjänstepension med nya branschfonder.

De nya fonderna är:

  • Handelsbanken Hälsovård Tema – en global aktiefond som investerar i företag inom hälsovården.
  • Swedbank Robur Fastighet – en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen, i Sverige och globalt.
  • Swedbank Robur Technology – en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn.

Fonderna är valbara för försäkrade som har tjänstepension Avtalspension SAF-LO, AKAP-KR/KAP-KL, PA 16, ITP tecknad före 1 juli 2007, FTP tecknad före 1 juli 2008, BTPK eller PPAK.

Information till våra kunder

Under Meddelanden på kundens Mina sidor finns information om de nya fonderna. På sidan Fondutbud finns mer information om valbara fonder inom respektive pensionsavtal.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se