Förändringar i MisLife 1.6.2

Från den 30 april ingår inte information om den försäkrades adress i AMFs beståndsinformation i formatet MisLife 1.6.2.

AMF övergår helt till MisLife 2.0

Från den 30 november 2024 erbjuder AMF endast standarden MIS-Life 2.0 för kommunikation av försäkringsinformation. Möjligheten använda den äldre standarden MIS-Life 1.6.2 upphör.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se