Förändringar inom ITP hos AMF

Med vårens upphandling av pensionsbolag inom ITP-planen är vi glada över förtroendet att fortsatt vara ett av de valbara pensionsbolagen inom tjänstepensionen ITP. Med vår nya traditionella försäkring inom ITP erbjuder vi en bra kombination av trygghet och god avkastning genom lägre avgifter och högre garanti. De försäkrade kommer få ett brev från oss i juni 2023 om förändringarna som sker hos AMF i och med upphandlingen.

Försäkrade med inbetalningar till traditionell försäkring

Den försäkrade behöver inte göra något

Den försäkrade behöver inte göra något för att behålla AMF som förvaltare. Nya inbetalningar till traditionell försäkring kommer automatiskt att placeras i en ny försäkring med bättre villkor från den 1 oktober 2023. De val som den försäkrade redan har gjort för återbetalningsskydd och förmånstagarförordnande följer med.

Försäkrade med inbetalningar till fondförsäkring

Den försäkrade behöver göra ett nytt val

Från 1 oktober 2023 går det inte att få nya inbetalningar till fondförsäkring hos AMF. Istället kan den försäkrade välja AMFs nya traditionella försäkring. Den tidigare fondförsäkringen finns kvar hos AMF och den försäkrade kan fortsätta att välja fonder precis som idag.

Så här görs valet

Den försäkrade gör valet hos valcentralen Collectum under perioden 1 juli-30 september 2023. Om inget val görs kommer inbetalningarna i stället att gå till en traditionell försäkring hos Alecta.

Information till de försäkrade

I juni 2023 kommer de försäkrade som idag får inbetalningar till tjänstepensionen ITP hos AMF att få ett brev.

I brevet hänvisar vi till mer information på amf.se/itp23. I juli kommer försäkringsvillkoren som börjar gälla 1 oktober 2023 att finnas här på amf.se. I samband med att arbetsgivaren gör den första inbetalningen till den nya försäkringen får den försäkrade ett bekräftelsebrev från oss.

Bättre villkor i vår nya traditionella försäkring inom ITP

Inbetalningar till traditionell försäkring hos AMF från 1 oktober 2023 sker till en ny försäkring. Den nya försäkringen har en bra kombination av trygghet och god avkastning genom lägre avgifter och högre garanti:

  • Den procentuella årliga kapitalavgiften sänks från 0,17 procent till 0,15 procent. Den fasta årliga avgiften sänks från 50 kronor till 40 kronor oavsett antal försäkringar. Total årlig avgift kan aldrig bli över 500 kronor, oavsett pensionskapitalets storlek eller antal försäkringar. Tidigare var det avgiftstaket 600 kronor.
  • Idag används 85 procent av varje inbetalning för att beräkna det garanterade pensionsbeloppet. Från och med 1 oktober 2023 förbättrar vi garantin och beräknar det garanterade pensionsbeloppet utifrån hela inbetalningen. Det gör att det garanterade pensionsbeloppet blir högre.
  • Med AMFs garantiförstärkning blir en större del av pensionsutbetalningen garanterad och den försäkrade får en tryggare placering av pensionen. Idag kan garantiförstärkningar ske fram till att pensionsutbetalningarna ska påbörjas. Efter 1 oktober 2023 kan förstärkningar även ske under den tid som pensionen betalas ut.

Om du vill veta mer

ITP – tjänstepension för privatanställd tjänsteman
Pressmeddelande: AMF utvalda inom traditionell försäkring inom avtalsområde ITP

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se