Två Pictetfonder utgår

Den 18 februari fick AMF beskedet att de bägge fonderna Pictet-Latam Index IS USD samt Pictet-Brazil Index IS USD inte kommer att existera i sin nuvarande form. Samtidigt meddelades att inga ytterligare insättningar får göras i fonderna.

AMF har tagit beslutet att ändra befintliga investeringsprofilen för framtida inbetalningar i de försäkringar som har någon av de två fonderna till AMF Generationsportfölj från och med 8 mars för att undvika köp som inte kommer bli genomförda.

Kunder som inte vill att kommande inbetalningar i fortsättningen ska investeras i AMF Generationsportfölj kan själva välja annan fond på Dina Sidor.

Även befintligt innehav kommer att föras över till AMF Generationsportfölj. Om kunden inte vill att innehavet automatiskt förs över till AMF Generationsportfölj måste kunden själv göra ett fondbyte innan 31 mars.

2016-06-07