Nytt och enklare fakturautseende

AMF har ett nytt och enklare fakturautseende från och med faktureringen i december. Första fakturan avser premier för januari 2017.

Bakgrund till byte av faktureringskoncept

  • Tydligare fakturer
  • Lättare att kontera och stämma av.

Nya faktureringskonceptet

Fakturorna skapas alltid upp för varje period. Om den första fakturan inte betalas, går det ut en påminnelse för den. Vid nästa faktureringstillfälle går det oavsett om den första betalats ut en faktura för nästkommande period. Varje faktura lever sitt eget liv och har sina egna påminnelser.

Kreditfaktura som kan generera en återbetalning.

Överskott genererar ett överskottsmeddelande som kan generera en återbetalning.

Vid frågor ring 0771-410 415 eller mejl kundservice.foretag@amf.se

2016-11-22