Nu sänker vi avgiften på AMF Räntefond Kort!

Låga fondavgifter ökar chansen till bra avkastning för spararna. I den extrema lågräntemiljö som nu råder krävs låg avgift för att en korträntefond ska kunna generera positiv avkastning. Därför sänker vi avgiften för AMF Räntefond Kort från 0,15 procent till 0,10 procent från och med 21 november 2014.

AMF Räntefond Kort har hittills i år lämnat en avkastning på 1,4 procent (per 2014-11-19).