Förklaring till felmeddelanden i elektronisk kommunikation


From årsskiftet bytte AMF försäkringssystem vilket medfört att några nya felmeddelanden för elektronisk nyteckning, avanmälan, löne- och premieändring har tillkommit.
I fil nedan ser ni dessa nya felmeddelanden med en förklaring samt vilken åtgärd som ni kan göra. Till filen med felmeddelanden.

Hör gärna av er till oss med frågor!