Tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare

Jobbar du som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal heter din tjänstepension Avtals­pension SAF-LO. Du kanske jobbar som byggnadsarbetare, fabriks­arbetare, på hotell, restaurang eller i en affär. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Hos AMF kan du välja

  • Sparform för dina pengar: traditionell försäkring eller fondförsäkring.
  • Lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.
  • Lägga till familjeskydd för att trygga familjen.
  • När din utbetalning ska börja.
  • Utbetalningstidens längd.

AMF är utvalt

LO och Svenskt Näringsliv har valt ut AMF som det bolag som tar hand om pensionen för de som inte väljer själva.

När pensionen närmar sig

Du behöver inte ansöka om att börja få din pension utbetald. Det sker automatiskt. På Dina sidor kan du enkelt räkna på olika alternativ för utbetalningar om du vill jobba längre eller gå i pension i tidigare.

Så här mycket betalar arbetsgivaren

Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent på den del av lönen som är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp: 62 500 kronor (2018). 

Hos Fora kan du se exempel på hur mycket det blir i pengar

I vissa branscher har man kommit överens om extra inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i form av deltidspension (även kallad flexpension).

Här kan du se vilka branscher som omfattas av deltidspension

Gäller från 25 år

Du börjar tjäna in Avtalspension SAF-LO den månad du fyller 25 år.

Två olika sätt att spara

Om du vill spara säkert och tryggt passar nog en traditionell försäkring bäst. För dig som vill vara aktiv och själv välja fonder kan fondförsäkring vara ett bra alternativ.

Här kan du läsa mer om de olika sparformerna

Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

Skydd för familjen

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina anhöriga dina sparade pensionspengar om du dör.

Så här fungerar återbetalningsskydd

Vill du att din familj ska få en extra pension om du avlider före 65 års ålder? Då kan du teckna ett familjeskydd hos valcentralen Fora.

Läs mer om familjeskydd hos Fora

Sjuk eller arbetslös

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall betalas din pensionspremie till Avtalspension SAF-LO av en premiebefrielseförsäkring.

Läs mer hos Fora om premiebefrielseförsäkring

Är du arbetslös ligger den pension du redan har tjänat in kvar där den placerats. Däremot betalas inga nya pengar in under arbetslösheten.

Pensionen går att flytta

Du kan flytta din tjänstepension till en annan sparform inom AMF eller till ett annat bolag. Om du funderar på att flytta dina pengar hittar du mer information hos Fora.

Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. Hos minpension.se ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


Dokumenten gäller för avtal tecknade från och med 2014-01-01. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.