Man i livsmedelsbutik.

Tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare

Jobbar du som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal heter din tjänstepension Avtals­pension SAF-LO. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen.

Exempel på jobb

 • Byggnadsarbetare
 • Fabriksarbetare
 • Anställd på hotell
 • Anställd i affär
 • Anställd i restaurang

AMF är utvalt

LO och Svenskt Näringsliv har valt ut AMF som det bolag som tar hand om pensionen för de som inte själva väljer pensionsbolag.


Så mycket betalas in

Din arbetsgivare börjar betala in till Avtalspension SAF-LO den månad du fyller 24 år (gäller från 1 januari 2021, tidigare var det 25 år) och slutar när du fyller 65 år.

Sänkningen av intjänandeåldern kommer att ske stegvis:

 • 2021: 24 till 65 år
 • 2022: 23 till 65 år
 • 2023: 22 till 65 år

Inbetalningarna sker en gång om året, hur mycket det blir beror på vad du tjänat under året.

 • 4,5 procent på lön upp till 511 500 kronor (2021)
 • 30 procent på den del av lönen som är över 511 500 kronor (2021).

Hos Fora kan du se exempel på hur mycket det blir i pengar

Deltidspension

I vissa branscher har man kommit överens om extra inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i form av deltidspension (även kallad flexpension).

Här kan du se vilka branscher som omfattas av deltidspension


Du kan välja sparform 

Om du vill spara säkert och tryggt passar nog en traditionell försäkring bäst. För dig som vill vara aktiv och själv välja fonder kan fondförsäkring vara ett bra alternativ.

Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

Här kan du läsa mer om de olika sparformerna


Skydd för familjen 

Du kan välja två olika efterlevandeskydd:

 • Återbetalningsskydd.
 • Familjeskydd.

Om du har återbetalningsskydd får dina förmånstagare pengar – en efterlevandepension – om du avlider. Hur mycket det blir beror på hur stort pensionskapital du har. Ett familjeskydd ger din familj extra pengar om du dör innan 65 år.

Det är Fora som sköter om efterlevandeskydden för Avtalspension SAF-LO. Där hittar du mer information och kan logga in för att ansöka om eller ta bort efterlevandeskydd. 


Pensionen går att flytta

Du flyttar ditt pensionssparande hos valcentralen Fora. Där hittar du all information om hur det går till.


Ta ut pensionen

Dina sidor kan du göra en prognos och bestämma hur du vill ta ut din pension.


Få koll på hela din pension

Tänk på att tjänstepensionen är en del av det du kommer att få i pension. På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande.


Dokumenten gäller för avtal tecknade från och med 2014-01-01. Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.