Fondförsäkring

Fondförsäkring är ett bra val för dig som själv vill ha möjlighet att påverka utvecklingen av din tjänstepension.

Investeringar innebär en risk. Läs mer i fondernas faktablad och informationsbroschyr. 

 • Möjlighet till högre avkastning – du väljer risknivå
 • Påverka utvecklingen av ditt pensionskapital.
 • Låga avgifter och fonder med höga hållbarhetsbetyg.

Vad är fondförsäkring?

Har du tjänstepension på jobbet betalar arbetsgivaren in en premie till din pension. Du väljer själv hur du vill att pensionspengarna ska placeras.

Om du väljer att spara i en fondförsäkring hos AMF har du möjlighet att själv välja vilka fonder du vill placera dina pensionspengar i. Våra fonder är anpassade för ett långsiktigt sparande och du kan när som helst byta fonder helt kostnadsfritt på Mina sidor. Med en fondförsäkring har du möjlighet till högre avkastning, men till skillnad från traditionell försäkring får du inget garanterat belopp.

Hur väljer jag fondförsäkring hos AMF?

För att välja AMF som pensionsbolag behöver du veta vilket kollektivavtal du tillhör. Det beror i sin tur på var du jobbar.  Här kan du ta reda på ditt kollektivavtal. .

När du har valt pensionsbolag behöver du välja hur du vill att ditt pensionskapital ska placeras. 

Du väljer vilka själv vilka fonder du vill ha i din fondförsäkring. Valet gör du enkelt på Mina sidor. Gör du inget eget val placerar vi dina pensionspengar i AMF Generationsportfölj.

Testa dig själv! 

Om följande påståenden stämmer in på dig kan fondförsäkring hos AMF vara ett bra val för dig:   

 • Jag vill själv välja vilka fonder min tjänstepension ska placeras i och kunna påverka utvecklingen av mitt pensionskapital.  
 • Jag vill att min tjänstepension placeras på ett hållbart sätt.  
 • Jag vill ha låga avgifter.  

Vanliga frågor och svar om fondförsäkring

Ja, du kan flytta ditt kapital till en fondförsäkring hos AMF inom samtliga avtalsområden förutom ITP. 

Så väljer du AMF

Ja, du kan flytta ditt sparande till traditionell försäkring. Så här väljer du AMFs traditionella försäkring.

Hitta din valcentral

Du väljer själv hur aktiv du vill vara när du sparar med fondförsäkring hos oss. Du kan antingen välja fonder själv och då bör du se över ditt fondsparande med jämna mellanrum. Om du inte vill vara aktiv kan du välja AMF Generationsportfölj. Då placeras pensionspengarna av våra fondförvaltare som anpassar risken efter din ålder.  

AMF Generationsportfölj

Pensionsguiden är en del av webbplatsen Konsumenternas.se där du som privatperson får oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

I Pensionsguiden får du information om din kollektivavtalade tjänstepension. Du kan jämföra olika pensionsbolag och se vad du betalar i avgifter, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras innan utbetalning. Du ser även om du har en garanti, vad efterlevandeskydd kostar och vad som händer om du inte gör några val alls.

AMF har ett väl genomtänkt fondutbud för dig som själv vill påverka hur dina pensionspengar ska växa. För att du ska kunna välja en inriktning och risknivå som passar dig erbjuder vi både våra egna fonder och fonder som förvaltas av andra bolag. Fonderna finns i olika branscher, länder, tillgångsslag och riskklasser och ger dig möjlighet att få en bra riskspridning. Vi strävar efter att erbjuda fonder till låga avgifter och det innebär att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Låga avgifter är särskilt viktigt när sparandet är långsiktigt.

Innan en fond läggs till i AMFs fondförsäkringsutbud har både fonden och bolaget bakom utvärderats noga. Faktorer som låg avgift, historiskt hög avkastning och hållbarhet hamnar högt upp. Alla fonder utvärderas också löpande – om en fond inte presterar byts den ut, eller kompletteras mot en som bedöms hålla högre kvalitet.

Fondutbudet kan skilja sig åt beroende på vilken tjänstepension du har.

Se vårt fondutbud

Allt fondsparande innebär en viss risk eftersom värdet i en fond kan gå både upp och ner. En fonds risknivå är ett mått på hur mycket fondens andelsvärde varierar över tiden. Ju större variationerna är, desto högre risk har fonden. För att mäta och jämföra risk används flera olika mått.  AMF använder bland annat en EU-gemensam sjugradig indikator för att visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning. 

Du hittar riskinformation i fondens faktablad eller på sidan där vi visar vårt fondutbud. Klicka på fliken Rating och risk.

Fondinformation

Fondutbud

De inbetalningar som din arbetsgivare gör placeras i de fonder som du valt. På Mina sidor hos AMF kan du se hur stora inbetalningar som gjorts och följa hur det går för dina fonder.

Du kan enkelt ändra dina fondval och byta mellan de fonder vi erbjuder, både för de pengar som redan har betalats in och för kommande inbetalningar. Vid ett fondbyte säljs andelarna i dina fonder och nya andelar köps i de fonder du valt att flytta sparandet till.

Ett sätt är att titta på Morningstars rating – fondbetyg – av fonder. Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Aktuella fondbetyg för AMFs fonder hittar du på sidan där vi visar vårt fondutbud. Klicka på fliken Rating och risk.

Så utvärderar du en fond - konsumenternas.se

Jämför fonder - fondkollen.se

Ja, du kan när som helst byta mellan de fonder som vi erbjuder. Du byter enkelt fonder på Mina sidor.

Logga in

Du kan ha tio fonder som mest i fondförsäkring.

Pengarna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension är ditt pensionskapital. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad. Storleken på pensionskapitalet påverkas av:

 • Hur mycket pengar som arbetsgivaren betalar in.
 • Om du har flyttat kapital till eller från AMF.
 • Fondernas utveckling – värdet kan gå både upp och ner
 • Avkastningsskatt baserat på värdet av ditt pensionskapital.
 • Försäkringsavgifter – vi tar ut avgifter för att täcka kostnader för administration av din försäkring.
 • Fondförvaltningsavgifter – beroende på ditt fondval tillkommer fondernas egna avgifter.
 • Arvsvinster – försäkringar utan återbetalningsskydd får extra pengar.
 • Pensionsutbetalningar.