AMF som försäkringsdistributör

AMF är ett tjänstepensionsföretag som erbjuder pensionsförsäkringar. Vårt fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner där sparandet kan ske i traditionell försäkring och i fondförsäkring.

AMFs fonder är valbara, förutom för fondförsäkring, inom premiepensionssystemet och för vanligt fondsparande.

Fonder

AMF erbjuder ingen rådgivning och arbetar helt utan eget vinstintresse. Bolaget drivs enligt så kallade ömsesidiga principer. Det innebär att våra kunder får ta del av resultatet, både när det går bra och när det går mindre bra. 

Vårt uppdrag

AMF är en försäkringsdistributör. Utöver försäkringsavtalslagen och andra tillämpliga lagar följer AMF lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig. 

Lämna synpunkter och klagomål

Tillsynsmyndigheter

AMF står under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Finansinspektionens uppdrag är att se till att tjänstepensionsföretag är stabila och att konsumenternas tillgångar är trygga.

Konsumentverket har tillsyn över hur tjänstepensionsföretag följer reglerna om marknadsföring och att reglerna för konsumentavtal efterlevs av företagen. 

Kontaktuppgifter

AMF

AMF Tjänstepension AB
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Organisationsnummer: 502033-2259
Tel: 08-696 31 00
Från utlandet: +46 8 696 31 00
Tel kundservice: 0771-696 320, vardagar 8–17
Fax: 08-696 34 10
E-post: info@amf.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: finansinspektionen.se

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: konsumentverket.se