AMF som försäkringsdistributör

AMF är ett tjänstepensionsföretag som erbjuder pensionsförsäkringar. Vårt fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner där sparandet kan ske i traditionell försäkring och i fondförsäkring.

Om AMF

AMF är ett tjänstepensionsföretag som drivs enligt så kallade ömsesidiga principer. Det innebär att våra kunder får ta del av resultatet, både när det går bra och när det går mindre bra. AMF arbetar helt utan eget vinstintresse och erbjuder ingen rådgivning.

Vårt uppdrag

AMF är en försäkringsdistributör och följer lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vad som kan göras bättre för dig som kund. Är du missnöjd över något är det i första hand vår kundservice som hjälper dig.

Lämna synpunkter och klagomål

Tillsynsmyndigheter

AMF står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket.

Finansinspektionens uppdrag är att övervaka företagen på finansmarknaden i syfte att verka för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd.

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen.

Kontaktuppgifter

AMF

AMF Tjänstepension AB
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Organisationsnummer: 502033-2259
Tel: 08-696 31 00
Från utlandet: +46 8 696 31 00
Tel kundservice: 0771-696 320, vardagar 8–17
Fax: 08-696 34 10
E-post: info@amf.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: finansinspektionen.se

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: konsumentverket.se